Thứ hai, ngày 17/12/2018
Đường dây nóng: 0913293829
Email: nguoilambaothanhhoa@gmail.com
Trang chủ Tin tức - Sự kiệnGóc nhìn báo chíĐời sống xã hộiNghề báoVăn hóa - Thể thaoCông tác hội
Quy định đạo đức nghề nghiệp
Hội đồng xử lý vi phạm Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam tỉnh Thanh Hóa
(Theo Quyết định số 565/QĐ/HNBVN ngày 23 tháng 5 năm 2017 của Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam)

Xem tiếp 

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG XỬ LÝ VI PHẠM ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP NGƯỜI LÀM BÁO VIỆT NAM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 534/QĐ-HNBVN ngày 30 tháng 3 năm 2017 của Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam)

Xem tiếp 

10 điều Quy định đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam
Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội Nhà báo Việt Nam quy định tại Điều lệ Hội Nhà báo Việt Nam đã được Chính Phủ phê duyệt; Căn cứ Điều 8 Luật Báo chí 2016 Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Căn cứ kết quả cuộc họp Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ 5 Khóa X ngày 15/12/2016 về việc thông qua 10 điều Quy định (sửa đổi, bổ sung) đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam.

Xem tiếp 

Các tin khác: