Thứ tư, ngày 20/01/2021
Email: nguoilambaothanhhoa@gmail.com
Trang chủ Tin tức - Sự kiệnNhà báo đi và viếtGóc nhìn báo chíĐời sống xã hộiNghề báoVăn hóa - Thể thao
Thông tin hội nhà báo
Danh sách hội viên Hội Nhà báo Thanh Hóa (20/09/2018-8:54)
    DANH SÁCH HỘI VIÊN XẾP THEO A,B,C

 

STT

 

Họ và tên

 

Bút danh

 

Chức danh

 

 

HỘI VIÊN SINH HOẠT TẠI CHI HỘI NHÀ BÁO
VĂN PHÒNG HỘI NHÀ BÁO THANH HÓA

 

1.       

Vũ Tuấn Anh

Anh Vũ

1973

Phó Chủ tịch thường trực

 

2.       

Hoàng Thị Bình

 

1974

Phó ban Công tác hội

 

3.       

Lê Huy Dũng

 

1978

 Phó Trường phòng Quản lý báo chí - xuất bản, Sở TT&TT

 

4.       

Nguyễn Mạnh Hùng

 

1976

CV phòng Quản lý báo chí - xuất bản, Sở TT&TT

 

5.       

Đỗ Trọng Hưng

 

1971

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hoá

 

6.       

Nguyễn Duy Ngọc

 

1975

Phó Trưởng phòng Văn xã, Văn phòng UBND tỉnh

 

7.       

Nguyễn Thị Nhung

 

1973

Phóng viên

 

8.       

Trần Thị Ninh

 

1987

CV phòng Quản lý báo chí - xuất bản, Sở TT&TT

 

9.       

Nguyễn Thị Lộc

 

1973

Phó ban Kiểm tra

 

10.   

Phạm Minh Thiệu

Phạm Minh

1958

Chủ tịch

 

11.   

Nguyễn Thị Thương

Hoài Thương

1975

Trưởng ban Nghiệp vụ

 

12.   

Phạm Văn Tuấn

 

1979

Trưởng  phòng Tuyên truyền, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ

 

13.   

Nguyễn Đức Trung

 

1965

Giám đốc Trung tâm HCC Thanh Hóa

 

14.   

Hoàng Minh Tường

 

1962

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

 

HỘI VIÊN SINH HOẠT TẠI CHI HỘI NHÀ BÁO
BÁO THANH HÓA

 

15.   

Nguyễn Thị Ngọc Anh

Ngọc Anh

1982

Phóng viên

 

16.   

Viên Lan Anh

Lan Anh

1964

Phóng viên

 

17.   

Nguyễn Tuấn Anh

Tuấn Anh

1972

Cán bộ tư liệu

 

18.   

Nguyễn Việt Ba

Việt Thanh

1977

Phó Tổng biên tập

 

19.   

Phạm Văn Báu

 

1978

Tổng biên tập

 

20.   

Nguyễn Thanh Bình

Thanh Bình

1980

Cán bộ tư liệu

 

21.   

Vũ Khắc Công

Khắc Công

1976

Phóng viên

 

22.   

Ngô Mạnh Cường

Gia Khánh

1980

Phóng viên

 

23.   

Lê Thị Dung

Lê Dung

1985

Phóng viên

 

24.   

Tô Thị Dung

Tô Dung

1978

Phó Trưởng phòng

 

25.   

Trần Thị Dương

Thùy Dương

              1975

Trưởng phòng

 

26.   

Đinh Vĩ Đại

Thành Đạt

1960

Trưởng phòng

 

27.   

Trịnh Minh Đạo

Minh Đạo

1959

Trưởng phòng

 

28.   

Đỗ Tiến Đông

Tiến Đông

1976

Phóng viên

 

29.   

Lê Văn Đồng

Lê Đồng

1982

Phóng viên

 

30.   

Vũ Thị Hương Giang

 

1980

Biên dịch

 

31.   

Lê Thị Hà

Lê Hà

1980

Phóng viên

 

32.   

Tô Thị Thu Hà

Tô Hà

1977

Phóng viên

 

33.   

Phạm Ngọc Hải

Phạm Ngọc

1983

Phó Trưởng phòng

 

34.   

Phạm Hồng Hạnh

Việt Linh

1975

Trưởng phòng

 

35.   

Hoàng Lê Hân

Hoàng Hân

1976

Họa sỹ

 

36.   

Trần Thị Hằng

Trường Giang

1979

Phóng viên

 

37.   

Trần Thị Hằng

 

1984

Phóng viên

 

38.   

Lê Thị Hiền

Lê Hiền

1972

Phóng viên

 

39.   

Nguyễn Văn Hiếu

Minh Hiếu

1978

Phóng viên

 

40.   

Nguyễn Duy Hoa

Duy Hoa

1965

Phóng viên

 

41.   

Lê Trung Hợi

Lê Hợi

1983

Phóng viên

 

42.   

Lê Quốc Hương

Quốc Hương

1985

Phóng viên

 

43.   

Nguyễn Thị Thanh Huê

Thanh Huê

1981

Phóng viên

 

44.   

Nguyễn Xuân Hùng

Xuân Cường

1962

Trưởng phòng

 

45.   

Nguyễn Thị Hương

Việt Hương

1988

Phóng viên

 

46.   

Hoàng Tuấn Kiên

Tuấn Kiên

1964

Trưởng phòng

 

47.   

Lê Thị Lan

Ngọc Lan
Lê Lan

1970

Phó Trưởng phòng

 

48.   

Hắc Bá Luyện

Hiếu Linh

1978

Họa sỹ

 

49.   

Nguyễn Văn Lương

Nguyễn Lương

1984

Phóng viên quảng cáo

 

50.   

Nguyễn Thị Thùy Linh

 

1991

Phóng viên

 

51.   

Phạm Văn Minh

Xuân Minh

1977

Phóng viên

 

52.   

Phan Phi Nga

Phan Nga

1972

Phóng viên

 

53.   

Lương Khánh Phương

Khánh Phương

1982

Phóng viên

 

54.   

Trần Thị Mai Phương

Mai Phương

1972

Phóng viên

 

55.   

Lê Thị Lan Phương

Lan Phương

1985

Phóng viên

 

56.   

Lê Thị Thu Phượng

Lê Phượng

1984

Phóng viên

 

57.   

Lê Hữu Sắc

Phong Sắc

1985

Phóng viên

 

58.   

Lê Duy Sơn

Duy Sơn

1972

Phó Trưởng phòng

 

59.   

Hoàng Anh Tuấn

Hoàng Tuấn

1977

 Trưởng phòng

 

60.   

Đỗ Thị Thanh

Đỗ Thanh

1975

Phóng viên

 

61.   

Trần Văn Thanh

Trần Thanh

1980

Phóng viên

 

62.   

Nguyễn Quyết Thắng

Quyết Thắng

1976

Phóng viên

 

63.   

Ngọ Thị Thơm

Hương Thơm

1986

Phóng viên

 

64.   

Trần Thị Thủy

Đức Anh

1966

Phó Tổng biên tập

 

65.   

Lê Thị Thủy

 

1984

Cán bộ tư liệu

 

66.   

Ngô Quang Tự

Quang Tự

1969

Phó Tổng biên tập

 

67. 

Lê Quang Trung

Quang Trung

1984

Phóng viên

 

68.   

Trần Thị Vân

Trần Vân

1971

Cán bộ tư liệu

 

69.   

Nguyễn Thị Vui

Thu Vui

1985

Phóng viên

 

HỘI VIÊN SINH HOẠT TẠI CHI HỘI NHÀ BÁO
BÁO VĂN HÓA VÀ ĐỜI SỐNG

 

70.   

Lê Thị Hoài Anh

 

1990

Phóng viên

 

71.   

Phan Thị Vân Anh

Phan Vân

1987

Phóng viên

 

72.   

Hoàng Việt Anh

Thiện Nhân

1979

Phóng viên

 

73.   

Nguyễn Thanh Chung

Không

1972

Ban Thư ký

 

74.   

Nguyễn Xuân Cường

Xuân Cường

1985

Phóng viên

 

75.   

Đỗ Xuân Đức

Đỗ Đức

1984

Thư ký TS

 

76.   

Hà Ngọc Hiếu

Ngọc Hiếu

1986

Họa sỹ

 

77.   

Đặng Mai Hoa

Mai Hoa

1973

Phó Trưởng phòng Quảng cáo

 

78.   

Mai Thị Hoan

 

1984

Cán bộ tư liệu

 

79.   

Vũ Thị Minh Hội

 

1967

Cán bộ bạn đọc

 

80.   

Bùi Thị Huấn

Ngọc huấn

1989

Phóng viên

 

81.   

Hà Hữu Huyền

Ngọc Huyền

1962

Trưởng phòng HC - TS

 

82.   

Kiều Thu Huyền

Kiều huyền

1978

Thư ký TS

 

83.   

Tống Thị Hương

Linh Hương

1986

Phóng viên

 

84.   

Hoàng Thị Lan

Hoàng Lan

1989

Phóng viên

 

85.   

Lý Thị Liên

Phương Liên

1979

Cán bộ tư liệu

 

86.   

Tào Minh Lý

Minh Lý

1971

Phóng viên

 

87.   

Nguyễn Thị Mai

 

1990

Phóng viên

 

88.   

Lê Văn Nam

Lê Nam

1969

Tổng biên tập

 

89.   

Trần Công Quang

Công Quang

1966

Trưởng phòng Phóng viên

 

90.   

Phạm Thị Thanh

 

1982

Cán bộ tư liệu

 

91.   

Nguyễn Thị Thu

Thảo Nguyên

1984

Cán bộ tư liệu

 

92.   

Nguyễn Thị Lệ Thủy

Trung Hiếu

1981

Phóng viên

 

93.   

Lê Viết Trung

Trung lê

1988

Phóng viên

 

94.   

Mai Thị Vui

Mai Vui

1985

Phóng viên

 

HỘI VIÊN SINH HOẠT TẠI
CHI HỘI NHÀ BÁO ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH TỈNH

 

95.   

Trịnh Duy An

 

1963

Biên tập viên

 

96.   

Nguyễn Quốc An

Quốc An

1983

Phóng viên

 

97.   

Lê Thị Lan Anh

Lan Anh

1981

Phóng viên

 

98.   

Trịnh Thị Phương Anh

 

1991

Phóng viên

 

99.   

Phan Tuấn Anh

Tuấn Anh

1970

Trưởng Đài huyện

 

100.           

Trịnh Tuấn Anh

Tuấn Anh

1985

Phóng viên

 

101.           

Trịnh Thị Vân Anh

Vân Anh

1983

Phóng viên

 

102.           

Lê Quang Anh

 

1971

Trưởng phòng Phát sóng Truyền dẫn

 

103.           

Đỗ Doãn Bảy

 

1974

Biên tập viên

 

104.           

Trương Văn Bảy

 

1976

Kỹ sư

 

105.           

Nguyễn Sỹ Bắc

 

1962

Biên tập viên

 

106.           

Hà Thanh Bình

 

1972

Biên tập viên

 

107.           

Nguyễn Văn Bình

 

1963

Trưởng phòng Sản xuất chương trình

 

108.           

Nguyễn Văn Bình

 

1988

Kỹ sư

 

109.           

Lê Thị Vân Bình

Vân Bình

1980

Biên dịch viên

 

110.           

Dương Thị Bích

 

1977

Biên tập viên

 

111.           

Nguyễn Đức Cán

 

1965

Kỹ sư

 

112.           

Lê Hoài Châu

 

1961

Giám đốc

 

113.           

Lò Thị Chính

Phương Chính

1984

Biên tập viên

 

114.           

Hoàng Đức Chính

 

1981

Kỹ sư

 

115.           

Lê Quang Chiến

Quang Chiến

1987

Phóng viên

 

116.           

Hơ Thị Chứ

 

1990

Phát thanh viên

 

117.           

Lê Tiến Cường

Quốc Cường

1973

Phóng viên

 

118.           

Thao Văn Dính

Thao Dớnh

1985

Phát thanh viên

 

119.           

Lê Kim Duẩn

Quang Duẩn

1979

Phát thanh viên

 

120.           

Nguyễn Đức Đồng

Đức Đồng

1978

Phóng viên

 

121.           

Lê Trung Dũng

 

1977

Kỹ sư

 

122.           

Trần Đức Dũng

Đức Dũng

1979

Phóng viên

 

123.           

Trần Trọng Dũng

 

1981

Kỹ sư

 

124.           

Lê Văn Tiến Dũng

Tiến Dũng

1978

Phóng viên

 

125.           

Nguyễn Văn Dũng

 

1979

Kỹ sư

 

126.           

Đoàn Văn Dũng

 

1980

Biên tập viên

 

127.           

Lê Thùy Dung

Thùy Dung

1988

Phóng viên

 

128.           

Phan thị Kim Dung

Kim Dung

1983

Biên dịch viên

 

129.           

Nguyễn Hữu Đại

Hữu Đại

 

Phóng viên

 

130.           

Nguyễn Doãn Đoài

 

1975

Kỹ sư

 

131.           

Lê Thị Thanh Giang

Thanh Giang

1983

Biên dịch viên

 

132.           

Võ Thị Hương Giang

Hương Giang

1985

Phóng viên

 

133.           

Lê Thị Hà

 

 

Biên dịch viên

 

134.           

Đào Thị Hà

Không

1984

Biên tập viên

 

135.           

Mai Việt Hà

Việt Hà

1979

Phóng viên

 

136.           

Phạm Thúy Hà

 

1982

Biên dịch viên

 

137.           

Trần Thị Hà

Trần Hà

1982

Phóng viên

 

138.           

Trần Văn Hà

 

1980

Kỹ sư

 

139.           

Vũ Thị Hà

 

1975

Phó trưởng phòng

 

140.           

Đào Hữu Hải

 

1971

Kỹ sư

 

141.           

Nguyễn Thị Hải

 

1980

Kỹ sư

 

142.           

Hồ Đình Hai

 

1984

Kỹ sư

 

143.           

Lê Như Hạnh

 

1962

Trưởng phòng bạn nghe Đài - xem truyền hình

 

144.           

Lê Đại Hành

 

 

Trưởng đài thành phố Thanh Hóa

 

145.           

Hà Đình Hậu

 

1966

Phó Giám đốc

 

146.           

Lương Trung Hạnh

 

1979

Kỹ sư

 

147.           

Phạm Thị Tuyết Hạnh

 

1988

Phóng viên

 

148.           

Lê Thị Hằng

 

1975

Biên tập viên

 

149.           

Trịnh Thị Hằng

Phương Hằng

1982

Phóng viên

 

150.           

Trần Thị Hằng

 

 

Biên dịch viên

 

151.           

Nguyễn Thị Thúy Hằng

Thuý Hằng

1980

Phóng viên

 

152.           

Hoàng Thị Hân

Hoàng Hân

1985

Biên tập viên

 

153.           

Thiều Thị Hoa

Thiều Hoa

1982

Cán bộ tư liệu

 

154.           

Nguyễn Huy Hoàng

 

1961

Phó Giám đốc

 

155.           

Lê Thu Hoà

 

1974

Phó trưởng phòng

 

156.           

Lường Xuân Hồng

Xuân Hồng

1978

Phóng viên

 

157.           

Lê Thị Minh Hồng

Minh Hồng

1975

Phóng viên

 

158.           

Lê Thị Bích Hồng

Bích Hồng

1983

Biên dịch viên

 

159.           

Trần Thị Hồng

Trần Hồng

1982

Giám đốc Trung tâm

 

160.           

Nguyễn Thị Hợi

Nguyễn  Lê

1984

Phóng viên

 

161.           

Nguyễn Mai Hương

Minh Hương

1981

Biên tập viên

 

162.           

Nguyễn Đăng Hùng

Đăng Hùng

1973

Trưởng phòng Tiếng dân tộc

 

163.           

Phạm Văn Hùng

Văn Hùng

1979

Biên dịch viên

 

164.           

Vũ Quang Hưng

Quang Hưng

1984

Phóng viên

 

165.           

Trần Thị Mai Hương

Mai Hương

1978

Phóng viên

 

166.           

Lê Thị Hường

Thanh Hường

1978

Phóng viên

 

167.           

Nguyễn Thị Thu Hường

Nguyễn Hường

1983

Phóng viên

 

168.           

Nguyễn Thị Hương

Lan Hương

1976

Phóng viên

 

169.           

Lưu Thị Thanh Huyền

Khánh Huyền

1980

Phóng viên

 

170.           

Nguyễn Thị Khánh Hòa

Khánh Hòa

1988

Phóng viên

 

171.           

Trịnh Thị  Hương

Mai Hương

1976

Trưởng phòng Chuyên đề

 

172.           

Nguyễn Trung Hiếu

Trung Hiếu

1981

Phó trưởng Đài huyện

 

173.           

Mai Thị Hoa

 

1966

Biên tập viên

 

174.           

Đỗ Xuân Hòa

 

1976

Kỹ sư

 

175.           

Lê Quang Hòa

 

1979

Phóng viên

 

176.           

Lê Quang Hòa

 

1980

Kỹ sư

 

177.           

Lê Xuân Hòa

 

1980

Kỹ sư

 

178.           

Lê Công Hoan

 

1972

Kỹ sư

 

179.           

Đỗ Ngọc Hoàn

 

1968

Biên tập viên

 

180.           

Cầm Bá Học

 

1974

Biên tập viên

 

181.           

Đỗ Khắc Hợp

 

1973

Kỹ sư

 

182.           

Mai Công Huân

 

1980

Kỹ sư

 

183.           

Nguyễn Thị Huệ

 

1987

Biên tập viên

 

184.           

Lê Văn Hùng

 

1981

Kỹ sư

 

185.           

Trần Lê Huy

 

1967

Kỹ sư

 

186.           

Lê Thị Hồng Hưng

 

1981

Kỹ sư

 

187.           

Lê Thị Lan Hương

 

1973

Biên tập viên

 

188.           

Lê Văn Hữu

 

1974

Biên tập viên

 

189.           

Hà Thị Thanh Huyền

Thanh Huyền

1988

Phóng viên

 

190.           

Tô Quang Khải

 

1958

Phóng viên

 

191.           

Lê Bình Khánh

Bình Khánh

1974

Phóng viên

 

192.           

Nguyễn Duy Khánh

 

1967

Biên tập viên

 

193.           

Lê Quang Khang

 

1966

Phó trưởng phòng phát sóng truyền dẫn

 

194.           

Nguyễn Thị Lệ

Nhật Lệ

1987

Biên dịch viên

 

195.           

Đào Thị Thanh Liên

Thanh Liên

1978

Biên dịch viên

 

196.           

Mai Thị Ngọc Liên

Ngọc Liên

1980

Biên dịch viên

 

197.           

Trần Thị Linh

Trần Linh

1984

Phóng viên

 

198.           

Nguyễn Huy Long

Huy Long

1978

Trưởng phòng Thời sự

 

199.           

Trần Hùng Long

 

1981

Kỹ sư

 

200.           

Lê Văn Lực

 

1977

Biên tập viên

 

201.           

Ngô Văn Lương

 

1959

Biên tập viên

 

202.           

Nguyễn Thị Lượng

Thuý Lượng

1986

Phóng viên

 

203.           

Hoàng Thị Mai

Hoàng Mai

1984

Phóng viên

 

204.           

Bùi Thị Nhã Mai

 

1977

Phóng viên

 

205.           

Lê Đăng Minh

 

1967

Kỹ sư

 

206.           

Nguyễn Thị Minh

 

1973

Biên tập viên

 

207.           

Đới Sỹ Nam

 

1980

Trưởng phòng Văn nghệ - Thể thao

 

208.           

Phạm Văn Nam

 

1968

Kỹ sư

 

209.           

Bùi Văn Ninh

 

1962

Kỹ sư

 

210.           

Lê Thị Nga

Lê Nga

1981

Phó trưởng phòng

 

211.           

Lê Thanh Nghị

 

1963

Biên tập viên

 

212.           

Phạm Bá Ngọc

 

1983

Kỹ sư

 

213.           

Mai Thị Ngọc

Mai Ngọc

1978

Phóng viên

 

214.           

Nguyễn Thị Ngọc

Hồng Ngọc

1980

Phóng viên

 

215.           

Nguyễn Thị Ngọc

Thanh Ngọc

1983

Kiểm thính viên

 

216.           

Vi Thị Ngọc

 

1969

Biên tập viên

 

217.           

Lê Thị Nụ

Lê Nụ

1982

Phóng viên

 

218.           

Lê Thị Nhung

Lê Nhung

1982

Phóng viên

 

219.           

Mai Thị Nhung

Mai Nhung

1981

Phóng viên

 

220.           

Nguyễn Thị Hồng Nhung

 

1990

Biên tập viên

 

221.           

Nguyễn Thị Như

 

1972

Biên tập viên

 

222.           

Đỗ Thị Kiều Oanh

Kiều Oanh

1967

Phát thanh viên

 

223.           

Hoàng Thị Kim Oanh

Hoàng Oanh

1975

Phóng viên

 

224.           

Lý Thu Uyên

Thu Uyên

1976

Biên dịch viên

 

225.           

Nguyễn Trọng Phúc

 

1989

Kỹ sư

 

226.           

Đào Quang Phú

 

1983

Phóng viên

 

227.           

Lê Thị Phương

 

1988

Phóng viên

 

228.           

Nguyễn Thanh  Phương

Thảo Chi

1970

Phó trưởng phòng phát thanh

 

229.           

Trương Thị Lan Phương

Lan Phương

1985

Phóng viên

 

230.           

Cầm Bá Phượng

Bá Phượng

1984

Phóng viên

 

231.           

Hứa Thị Phượng

Linh Phượng

1981

Phó trưởng phòng bạn nghe đài - xem truyền hình

 

232.           

Nguyễn Thị Phượng

 

 

Phóng viên

 

233.           

Bùi Thị Minh Phương

 

1983

Biên dịch viên

 

234.           

Đỗ Hồng Quang

Hồng Quang

1968

Biên tập viên

 

235.           

Lê Minh Quang

 

1987

Phóng viên

 

236.           

Lê Thiện Quang

 

1970

Trưởng phòng

 

237.           

Lê Như Quỳnh

 

1980

Kỹ sư

 

238.           

Lê Thị Quyên

 

1975

Biên tập viên

 

239.           

Nguyễn Thị Minh Quyên

Minh Quyên

1983

Phóng viên

 

240.           

Nguyễn Thế Quảng

 

1976

Phó trưởng phòng Phát sóng - Truyền dẫn

 

241.           

Hà Tiến Quân

 

1975

Kỹ sư

 

242.           

Nguyễn Xuân Sáng

 

1973

Biên tập viên

 

243.           

Nguyễn Hồng Sơn

 

1959

Phó Giám đốc Đài PT&TH, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Thanh Hóa

 

244.           

Phạm Hùng Sơn

 

1985

Phóng viên

 

245.           

Lê Thanh Sơn

 

1980

Biên tập viên

 

246.           

Nguyễn Văn Sỹ

Văn Sỹ

1976

Trưởng phòng

 

247.           

Nguyễn Thị Tâm

Thanh Tâm

1977

Phóng viên

 

248.           

Phạm Thị Phương Thảo

Phương Thảo

 

Biên tập viên

 

249.           

Trịnh Thị Thảo

Thanh Thảo

1988

Phóng viên

 

250.           

Lê Phương Thảo

Phương Thảo

1976

Phóng viên

 

251.           

Trịnh Sỹ Thảo

 

1987

Phóng viên

 

252.           

Lê Tất Thành

 

1965

Biên tập viên

 

253.           

Nguyễn Thị Hồng Thanh

 

1970

Kỹ sư

 

254.           

Nguyễn Hữu Thắng

 

1975

Biên tập viên

 

255.           

Lê Trí Thông

 

1970

Kỹ sư

 

256.           

Lê Đức Thọ

 

1983

Biên tập viên

 

257.           

Bùi Thị Anh Thơ

Anh Thơ

1980

Phóng viên

 

258.           

Nguyễn Cẩm Thơ

Cẩm Thơ

1984

Phóng viên

 

259.           

Trịnh Anh Thơ

 

1976

Kỹ thuật viên

 

260.           

Đỗ Thị Xuân Thu

Xuân  Thu

1978

Phóng viên

 

261.           

Nguyễn Thị Thu

Minh Thu

1975

Phát thanh viên

 

262.           

Lê Văn Thu

 

1973

Biên tập viên

 

263.           

Lê Thị Thư

 

1984

Phát thanh viên

 

264.           

Nguyễn Hồng Thư

 

1982

Phóng viên

 

265.           

Nguyễn Thị Minh Thúy

Minh Thúy

 

Phóng viên

 

266.           

Vũ thị Anh Thuý

Anh Thúy

1975

Phó trưởng Phòng Quảng cáo

 

267.           

Nguyễn Thị Thuý

Minh Thuý

1979

Phóng viên

 

268.           

Vũ Thị Thanh Thủy

 

1985

Kỹ sư

 

269.           

Bùi Ngọc Toàn

 

1980

Phó trưởng phòng

 

270.           

Nguyễn Văn Tính

Duy Tính

1981

Biên dịch viên

 

271.           

Nguyễn Bá Tình

Đức Tình

1982

Phóng viên

 

272.           

Phan Anh Tuấn

 

1977

Kỹ sư

 

273.           

Lê Huy Tuấn

 

1966

Biên tập viên

 

274.           

Nguyễn Xuân Tuấn

 

1992

Phóng viên

 

275.           

Trịnh Trung Tuyến

 

1971

Kỹ sư

 

276.           

Lê Thanh Tuyến

 

1983

Kỹ sư

 

277.           

Nguyễn Thị Tuyết

 Minh Tuyết

1979

Phóng viên

 

278.           

Đỗ Thận Tùng

 

1967

Kỹ sư

 

279.           

Nguyễn Thanh Tùng

Thanh Tùng

1980

Phóng viên

 

280.           

Trần Thanh Tùng

 

1988

Phóng viên

 

281.           

Phạm Quang Tùng

 

1971

Phóng viên

 

282.           

Cao Xuân Tùng

 

1987

Phóng viên

 

283.           

Lê Thị Cẩm Tú

Cẩm Tú

1983

Phóng viên

 

284.           

Nguyễn Thị Tư

Hồng Tư

1987

Phóng viên

 

285.           

Hồ Thị Minh Trang

Minh Trang

1983

Biên tập viên

 

286.           

Phạm Huyền Trang

 

1987

Phóng viên

 

287.           

Lương Thị Thu Trang

 

1990

Phóng viên

 

288.           

Lê Công Trình

 

1978

Biên tập viên

 

289.           

Lê Việt Trình

 

1981

Kỹ sư

 

290.           

Hoàng Văn Triều

Hoàng Triều

1974

Trưởng phòng phát thanh

 

291.           

Đỗ Văn Trung

 

1966

Kỹ sư

 

292.           

Phạm Xuân Trường

 

1987

Phóng viên

 

293.           

Lê Tuấn Trường

 

1991

Phóng viên

 

294.           

Lý Thu Uyên

Thu Uyên

1976

Biên dịch viên

 

295.           

Lê Hải Yến

 

1985

Biên tập viên

 

296.           

Phạm Thị Ái Vân

Ái Vân

1981

Phóng viên

 

297.           

Lê Thị Thanh Vân

Thanh Vân

1982

Phóng viên

 

298.           

Nguyễn Xuân Vang

 

1964

Phóng viên

 

299.           

Trần Thanh Văn

Thanh Văn

1973

Phóng viên

 

300.           

Lê Thị Vân

Tường Vân

1982

Phóng viên

 

301.           

Bùi Quang Vinh

 

1981

Kỹ sư

 

302.           

Tô Quang Vinh

 

1983

Kỹ sư

 

303.           

Nguyễn Tường Vinh

 

1964

Phó trưởng phòng Sản xuất chương trình

 

HỘI VIÊN SINH HOẠT TẠI CHI HỘI NHÀ BÁO
 TẠP CHÍ XƯ THANH

 

304.           

Lưu Thị Nga

 

1982

Thư ký tòa soạn

 

305.           

Lê Thị Lan

 

1982

Tổng biên tập

 

306.           

Lê Thị Phương Thuý

 

1974

Phóng viên

 

 

Các tin khác: