Thứ năm, ngày 28/01/2021
Email: nguoilambaothanhhoa@gmail.com
Trang chủ Tin tức - Sự kiệnNhà báo đi và viếtGóc nhìn báo chíĐời sống xã hộiNghề báoVăn hóa - Thể thao
Góc nhìn báo chí
Nhận thức đúng, thực hiện nghiêm (20/08/2020-22:55)
    (NLBTH) - Hy vọng tình trạng dựa dẫm, mập mờ, ưu ái trong đánh giá, xếp loại cán bộ sẽ sớm chấm dứt. Nghị định số 90/2020/NĐ - CP, ngày 13/8/2020 của Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức đã chính thức có hiệu lực từ ngày 20/8, việc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức phải thực hiện theo các tiêu chí mới, chặt chẽ hơn.
Hình ảnh minh họa, từ internet


Việc đánh giá cán bộ, công chức, viên chức không chỉ nhằm ghi nhận mức độ hoàn thành công việc, còn là điều kiện để khen thưởng, đề bạt, bổ. Đằng sau câu chuyện gắn liền với quyền lợi này có không ít câu hỏi tồn nghi được đặt ra trong quá trình tổ chức thực hiện ở một số cơ quan, đơn vị.

Trước đây dù đã có văn bản quy định, hướng dẫn thực hiện đánh giá cán bộ, công chức, viên chức, nhưng hạn chế của những quy định này là chưa lượng hóa tiêu chí gắn với mức độ hoàn thành công việc cụ thể. Vì thế có những vấn đề mà mỗi người hiểu một cách khác nhau dẫn đến thực hiện không thống nhất.

Quan điểm chung của Nghị định số 90/2020/NĐ - CP là đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức phải căn cứ vào chức trách, nhiệm vụ được giao và kết quả thực hiện nhiệm vụ thể hiện thông qua công việc, sản phẩm cụ thể.

Đặc biệt phải là nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác đánh giá cán bộ để tránh tình trạng khi xảy ra sai phạm của tập thể nhưng lại khó truy trách nhiệm cá nhân. 

Đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức được xem là cơ sở, căn cứ để bố trí, sử dụng, phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, nâng ngạch hoặc thăng hạng chức danh nghề nghiệp, quy hoạch, bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, biệt phái, khen thưởng, kỷ luật, đánh giá và xếp loại chất lượng đảng viên. Đánh giá đúng mức, khách quan và công tâm, sẽ là một kênh hết sức quan trọng nhằm bảo vệ và sử dụng đúng cán bộ, tránh thiệt thòi và những phức tạp nảy sinh.

Thế nhưng tiếc là qua đơn thư tố cáo và kiểm tra của các cơ quan chức năng thời gian qua cho thấy có những cán bộ dù không đáp ứng được yêu cầu công việc, vi phạm nguyên tắc làm việc nhưng vẫn được đánh giá, xếp loại hoàn thành tốt, thậm chí là hoàn thành suất sắc nhiệm vụ. Có cán bộ sau khi được đề bạt, bổ nhiệm mới lòi ra khuất tất trong việc đánh giá, xếp loại cán bộ trước đó.

Với việc ban hành Nghị định số 90/2020/NĐ - CP sẽ là cơ sở để các cơ quan, đơn vị, nhất là người đứng đầu nêu cao hơn trách nhiệm trong đánh giá cán bộ, công chức, viên chức, tránh cào bằng, cảm tính.

Nhận thức đúng và thực hiện nghiêm Nghị định sẽ từng bước khắc phục tình trạng “ngồi nhầm chỗ” hay “sai quy trình” trong công tác bổ nhiệm, sử dụng cán bộ. Mặt khác, những người có nhiều cống hiến, hoàn thành tốt nhiệm vụ cũng sẽ thấy thoải mái, không còn nặng tâm tư trong công tác xếp loại cán bộ nữa.

Lam Vũ

 

Các tin khác:
  • Chung sống an toàn có điều kiện (18/08/2020-22:56)
  • Chờ đợi những điều mới mẻ (18/08/2020-7:48)
  • Tinh thần yêu nước (16/08/2020-13:02)
  • Cơ hội cho hàng Việt (13/08/2020-8:40)
  • Nhìn vào để soi sửa bản thân (10/08/2020-23:03)
  • Động lực mới cho sự phấn đấu cao hơn (09/08/2020-20:43)
  • Hiệu ứng xấu! (08/08/2020-21:12)
  • Chấn chỉnh cải cách thủ tục hành chính (07/08/2020-17:36)
  • Chủ động trước “nguy cơ kép” (05/08/2020-9:53)
  • Đảm bảo kỳ thi an toàn trong hoàn cảnh đặc biệt (03/08/2020-15:07)