Thứ bảy, ngày 10/04/2021
Email: nguoilambaothanhhoa@gmail.com
Trang chủ Tin tức - Sự kiệnNhà báo đi và viếtGóc nhìn báo chíĐời sống xã hộiNghề báoVăn hóa - Thể thao
Giải Búa liềm vàng năm 2017
Huyện Cẩm Thủy với công tác phát triển đảng viên (16/10/2017-7:49)
    Tác phẩm dự thi: Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng - Giải Búa liềm vàng

Cẩm Thủy có 19 xã và 01 thị trấn, trong đó có 14 xã vùng cao với 4 xã và 50 thôn đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 135 của Chính phủ. Xác định vai trò quan trọng của công tác phát triển Đảng, trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy, công tác phát triển đảng viên, nhất là ở những vùng khó khăn đã có nhiều chuyển biến tích cực. Nhờ những cách làm hay, sáng tạo, chương trình, hành động kế hoạch cụ thể, huyện đã vượt chỉ tiêu trong công tác tạo nguồn kết nạp đảng viên, đảm bảo số và chất lượng góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng.

Vào thời điểm cuối năm 2010, qua khảo sát tình hình tổ chức Đảng và đảng viên trên địa bàn huyện có tới 39 chi bộ nông thôn 5 năm trở lên không kết nạp được đảng viên, đặc biệt có chi bộ trên 20 năm như chi bộ Cò Đồm, xã Cẩm Vân; 36 chi bộ có từ 5 đảng viên trở xuống; 2 thôn không có Chi bộ Đảng là Phúc Thuận, xã Cẩm Phú và thôn Tân Tiến, xã Cẩm Tân.

Là thôn 135 của Chính Phủ với 100% số hộ là đồng bào Công giáo. Đời sống người dân Tân Phong xã Cẩm Phong rất khó khăn, sinh sống chủ yếu bằng nghề đánh bắt trên sông. Quan tâm tới những chính sách của Đảng, phấn đấu vào Đảng có lẽ là điều “không ai nghĩ tới”. Do vậy, nhiều năm liền việc phát triển đảng viên, thành lập Chi bộ riêng luôn “dậm chân tại chỗ”.

Ngoài những nguyên nhân khách quan thì thực tế cho thấy, một số cấp ủy Đảng cơ sở vẫn chưa thật sự quan tâm đến công tác tạo nguồn phát triển đảng viên. Bên cạnh đó, một số chi bộ ít đảng viên, phần đông là đảng viên cao tuổi nên ảnh hưởng đến việc nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và công tác triển khai các nghị quyết của chi bộ, đảng bộ. Các cấp bộ đoàn nhất là ở thôn xóm chưa thể hiện rõ vai trò tập hợp, giáo dục thanh niên nên hoạt động hạn chế cả bề rộng lẫn chiều sâu. Do đó, công tác tạo nguồn, bồi dưỡng đối tượng Đảng là ĐVTN còn nhiều bất cập.

Từ thực trạng chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị trên địa bàn, Huyện ủy Cẩm Thủy đã ban hành Đề án về “phát triển đảng viên, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và xóa chi bộ sinh hoạt ghép, thôn chưa có đảng viên trên địa bàn huyện” với nhiều giải pháp đồng bộ. Phát huy vai trò của cấp ủy các cấp và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị cơ sở, nhất là nhiều đảng viên, cán bộ chủ chốt đã tiên phong gương mẫu. Đến quý II năm 2011 đã xóa xong thôn không có tổ chức đảng và hầu hết các chi bộ lâu năm không kết nạp đảng viên đã kết nạp quần chúng ưu tú vào Đảng; không còn các chi bộ trực thuộc đảng ủy xã, thị trấn có dưới 5 đảng viên. Từ 2011-2014 đã kết nạp được: 1.064 đảng viên (trong đó 540 đảng viên là người dân tộc thiểu số), vượt kế hoạch 77,3% so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XIV đề ra. Trên địa bàn huyện không còn chi bộ sinh hoạt ghép, 214/214 thôn đều có chi bộ lãnh đạo.

Thực tế cho thấy, ở đâu có tổ chức Đảng, có những đảng viên gương mẫu, nhiệt tình tâm huyết thì ở đó mới mới phát huy được vai trò trung tâm đoàn kết, hướng dẫn người dân vào các hoạt động đúng pháp luật, huy động tổng hợp các nguồn lực thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, củng cố niềm tin của người dân vào sự lãnh đạo của Đảng. Có như vậy, Nghị quyết mới thực sự “bén rễ” cuộc sống, phục vụ có hiệu quả sự phát triển kinh tế - xã hội và dân sinh, đồng thời đảm bảo thực hiện thắng lợi các mục tiêu kế hoạch đề ra.

Việc có một tổ chức Đảng lãnh đạo đã tạo nên bước chuyển biến mạnh mẽ, góp phần củng cố hệ thống chính trị ở Tân Phong nói riêng và xã Cẩm Phong nói chung. Các vấn đề bức xúc trong thôn, xóm được tập trung xử lý, tạo niềm tin trong nhân dân. Chất lượng sinh hoạt chi bộ được đảm bảo, vai trò hạt nhân chính trị của chi bộ đảng và ý thức trách nhiệm của đảng viên được nâng lên.

Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV nêu rõ mục tiêu tổng quát của giai đoạn 2015 – 2020 trong đó nhấn mạnh: Tiếp tục thực hiện xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở; tăng cường công tác xây dựng Đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên. Từ thực tiễn cơ sở, thời gian qua, huyện đã quan tâm chăm lo, bồi dưỡng phát triển đội ngũ đảng viên, cán bộ cốt cán làm nòng cốt giúp đỡ quần chúng thực hiện đúng chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, đồng thời cũng tạo tiền đề xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh. Trong nhiệm kỳ đã phối hợp với trường Chính trị tỉnh tổ chức được 03 lớp trung cấp chính trị hành chính tại chức cho 261 học viên; mở 02 lớp sơ cấp chính trị cho 110 học viên; đồng thời mở nhiều lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ công tác đảng, chính quyền, đoàn thể cho cán bộ cơ sở đạt kết quả tốt. Nhờ đó, chất lượng cán bộ, đảng viên có nhiều chuyển biến tích cực. Kết nạp được hơn 1.000 quần chúng ưu tú vào đảng, đạt trên 142% so với nghị quyết đại hội. Tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm đạt 70% trở lên.

Thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên đã góp phần tăng cường vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên tại địa bàn, những quần chúng ưu tú sau khi được xem xét, kết nạp vào Đảng đã tích cực tham gia các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, vận động gia đình và quần chúng xung quanh gương mẫu thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, giữ gìn sự đoàn kết dân tộc, tôn giáo; tạo sự đồng thuận, phấn khởi trong mọi tầng lớp nhân dân. Cùng với xây dựng, củng cố nâng cao năng lực, sức chiến đấu của các chi bộ và  phát huy vai trò các tổ chức, đoàn thể, cấp ủy, chính quyền đã quan tâm đầu tư phát triển kinh tế -  xã hội ở vùng đồng bào có đạo, vùng dân tộc thiểu số, vùng sâu vùng xa tập trung vào khai thác thế mạnh của mỗi địa phương; huy động tổng hợp các nguồn lực thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội. góp phần nâng cao đời sống, thu nhập cho nhân dân, đảm bảo cuộc sống ấm no, ổn định, củng cố niềm tin của người dân vào sự lãnh đạo của Đảng. 

Phát triển Đảng là nhiệm vụ thường xuyên, đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng. Việc chú trọng công tác phát triển Đảng không những đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế, mà còn tạo ra bước chuyển biến mới nâng cao chất lượng mọi mặt của đội ngũ đảng viên, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng tại huyện Cẩm Thủy. Với những giải pháp đồng bộ đúng đắn, kinh nghiệm lãnh đạo, chỉ đạo cùng kết quả bước đầu trong công tác phát triển Đảng tin rằng sẽ có thêm nhiều sự đổi thay trên mảnh đất huyện trung du miền núi còn nhiều khó khăn.

Theo Đài Truyền thanh Cẩm Thủy

 

Các tin khác:
  • Nhất thể chức danh Bí thư đồng thời là Chủ tịch UBND các xã, phường ở Thanh Hóa (13/10/2017-14:43)
  • Dân vận khéo giúp dân thoát nghèo (13/10/2017-14:41)
  • Nghị quyết 09 và kết quả giảm nghèo nhanh, bền vững ở các huyện miền núi (05/10/2017-14:36)
  • Cần những giải pháp đồng bộ (05/10/2017-14:32)
  • Tâm huyết của người chiến sỹ quân hàm xanh kết nạp 107 đảng viên người dân tộc Mông (05/10/2017-14:29)
  • Thực hiện sắp xếp lại công đoàn giáo dục cấp huyện (02/10/2017-14:36)
  • Xây dựng thôn, bản nông thôn mới ở miền núi: Khi “ý đảng hợp lòng dân” (25/09/2017-8:59)
  • Xóa bản trắng đảng viên ở đồng bào Mông Mường Lát (25/09/2017-8:56)
  • Những trưởng bản 8X nơi biên giới (25/09/2017-8:52)
  • Phát triển đảng viên vùng biển và những vấn đề đặt ra (21/09/2017-8:19)