Thứ bảy, ngày 10/04/2021
Email: nguoilambaothanhhoa@gmail.com
Trang chủ Tin tức - Sự kiệnNhà báo đi và viếtGóc nhìn báo chíĐời sống xã hộiNghề báoVăn hóa - Thể thao
Giải Búa liềm vàng năm 2017
Cấp ủy cơ sở Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ (19/10/2017-14:10)
    Tác phẩm dự thi: Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng - Giải Búa liềm vàng
Hệ thống chụp cắt lớp vi tính đa lát cắt (MSCT) được dùng trong chẩn đoán hình ảnh
tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: Ngọc Anh

Những năm qua, hoạt động cấp ủy cơ sở của Khối các cơ quan tỉnh được nâng lên về chất lượng, phát huy được vai trò hạt nhân chính trị để lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng.

Đảm bảo vai trò cấp ủy và 3 tính chất trong sinh hoạt chi bộ

Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh hiện có 86 tổ chức cơ sở đảng (67 đảng bộ, 19 chi bộ với 759 chi bộ trực thuộc) với 7.595 đảng viên. Căn cứ Chỉ thị số 10 của Ban Bí thư về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” và Hướng dẫn 09 của Ban Tổ chức Trung ương về “Nội dung sinh hoạt chi bộ”, Đảng ủy Khối đã ban hành Hướng dẫn số 20-HD/ĐU ngày 3-4-2013 về “Hướng dẫn nội dung nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”; chọn “Năm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” làm chủ đề xuyên suốt để nâng cao chất lượng sinh hoạt trong các năm 2013, 2014 và 2015. Các cấp ủy đã xây dựng các chuyên đề, kế hoạch tiếp tục đổi mới, đề ra cụ thể các giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Thường xuyên đổi mới phương thức lãnh đạo, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tính tiền phong gương mẫu, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình. Tăng cường công tác quản lý đảng viên, phân công nhiệm vụ rõ ràng cho đảng viên; nâng cao chất lượng đội ngũ cấp ủy, bí thư chi bộ; phân công cán bộ lãnh đạo, chuyên viên theo dõi và tham gia sinh hoạt với các chi bộ để vừa trực tiếp nắm tình hình chính trị, tư tưởng, hoạt động của các chi bộ, vừa giúp cơ sở tháo gỡ khó khăn. Duy trì chế độ sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ; thường xuyên đổi mới và nâng cao chất lượng chi bộ; trách nhiệm của đảng viên trong sinh hoạt chi bộ được nâng lên, tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu được thể hiện rõ hơn.

Tính lãnh đạo thể hiện ở chỗ thông qua sinh hoạt chi bộ, cấp ủy phải giúp cán bộ, đảng viên quán triệt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và chỉ thị, nghị quyết của cấp trên. Đảng viên phải được dân chủ bàn bạc, thảo luận những vấn đề cần giải quyết và ra được nghị quyết để lãnh đạo những vấn đề do thực tiễn đặt ra. Tính lãnh đạo trong sinh hoạt chi bộ còn thể hiện ở vai trò tiên phong, gương mẫu, tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật của mỗi đảng viên và mỗi cấp ủy  trong thực hiện nhiệm vụ.

Tính giáo dục thể hiện ở việc qua mỗi kỳ sinh hoạt chi bộ, trình độ mọi mặt của đảng viên được nâng lên, ngày càng nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; nâng cao trình độ hiểu biết về lý luận và kinh nghiệm hoạt động thực tiễn, nhận thức và hành động của đảng viên ngày càng tiếp cận tới chân lý.

Tính chiến đấu trong sinh hoạt Đảng ở đây là phải nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng ưu điểm, thành tựu đồng thời thẳng thắn chỉ ra những khuyết điểm, sai lầm trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các chủ trương, nghị quyết của cấp trên cũng như của chi bộ, của cán bộ, đảng viên, từ đó đề ra các biện pháp phát huy ưu điểm và thành tích đạt được, khắc phục, sửa chữa những khuyết điểm, sai lầm.

Nhiều cách làm hay, nhiều kinh nghiệm tốt

Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa tỉnh hiện có 41 chi bộ trực thuộc, với 504 đảng viên. Thời gian qua, cấp ủy đảng đơn vị đã tăng cường sự lãnh đạo đối với sinh hoạt chi bộ, vì vậy chất lượng sinh hoạt ở các chi bộ được nâng lên đáng kể. Đồng chí Lê Văn Sỹ, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc bệnh viện, cho biết: Xác định công tác giáo dục chính trị tư tưởng là một trong những nhiệm vụ hết sức quan trọng, đảng ủy đã chỉ đạo tuyên truyền, học tập, quán triệt và thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của Đảng cấp trên, các quy định của ngành và bệnh viện; qua đó tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức trong thực hiện nhiệm vụ, nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên, người lao động. Cấp ủy giao các chi bộ xây dựng nội dung sinh hoạt theo định kỳ, ít nhất có từ 2-3 chuyên đề mỗi năm, gắn với chuyên môn, như: “Nâng cao tư vấn đón tiếp, hướng dẫn bệnh nhân”, “nâng cao chất lượng chuyên môn”, “giảm tải bệnh nhân nằm ghép”, “thực hiện tốt 5 chuẩn mực đạo đức và 12 điều y đức của cán bộ y tế”... Cũng ngay từ đầu năm, mỗi cán bộ, đảng viên, người lao động trong toàn bệnh viện đã đăng ký 1-2 việc làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, phát huy tinh thần đấu tranh, nâng cao tính gương mẫu, chống tư tưởng bảo thủ, trì trệ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Bên cạnh đó, cấp ủy luôn thực hiện nghiêm quy chế làm việc, duy trì sinh hoạt định kỳ, mỗi kỳ họp chuẩn bị tốt những nội dung, định hướng, vì vậy chất lượng các kỳ họp luôn phát huy hiệu quả. Từ vai trò lãnh đạo của cấp ủy, chất lượng sinh hoạt chi bộ được nâng lên, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị. 9 tháng  năm 2017, bệnh viện đã tiếp nhận hơn 150.000 lượt người đến khám bệnh, 60.000 lượt người bệnh nội trú, công suất sử dụng giường bệnh đạt 236%..., phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế được đổi mới, hướng tới sự hài lòng của người bệnh.

Đảng bộ Cục Hải quan Thanh Hóa hiện có 10 chi bộ trực thuộc với tổng số 125 đảng viên. Đồng chí Nguyễn Văn Huệ, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng, cho biết: Do điều kiện công tác, nhiều đơn vị cách xa trung tâm, nên đảng ủy đã giao cho chi ủy, chi bộ (đồng chí bí thư, phó bí thư) chủ trì tổ chức học tập, quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chương trình năm và toàn khóa của đảng ủy đến toàn thể cán bộ, đảng viên và người lao động. 100% đảng viên, quần chúng được tham gia học tập các nghị quyết đã nắm được nội dung, quan điểm của Đảng, Nhà nước, tạo sự thống nhất cao về nhận thức, ý chí và hành động trong toàn đảng bộ.

Đảng ủy đơn vị đã lãnh đạo, chỉ đạo và hướng dẫn các chi bộ và cá nhân xây dựng hồ sơ lưu trữ tài liệu như: Sổ “Đăng ký và tổng hợp việc làm theo Bác”, sổ “Nêu gương Bác” đối với chi bộ và “Sổ tay làm theo gương Bác” đối với cá nhân. Hằng tháng, từng đảng viên và quần chúng tự nhận xét đánh giá việc thực hiện kế hoạch học tập và làm theo và lưu vào sổ “Nêu gương Bác”. Hằng quý, các chi bộ đánh giá xếp loại thực hiện kế hoạch của tập thể và cá nhân, qua đó tạo nền nếp trong sinh hoạt, kịp thời biểu dương các gương điển hình trong chi bộ. Đảng ủy cũng tăng cường kiểm tra, giám sát việc học tập, triển khai của các chi bộ trực thuộc kịp thời và nghiêm túc theo hướng dẫn của cấp trên. Đồng thời đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng để nâng cao năng lực công tác đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và quản lý rủi ro; nâng cao nhận thức và trách nhiệm đối với cán bộ, công chức trong việc thực hiện bảo vệ an toàn nội bộ, chống các hành vi gây sách nhiễu phiền hà, tiếp tay cho buôn lậu để tiêu cực và tham nhũng trong khi thực hiện nhiệm vụ. Cấp ủy đôn đốc, chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, quản lý tốt hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh; thực hiện cải cách hiện đại hóa hải quan và thu ngân sách Nhà nước. Tính đến tháng 9-2017, tổng thu nộp ngân sách của đơn vị là 1.492 tỷ đồng, đạt 74,6% so với chỉ tiêu Tổng cục Hải quan giao và đạt 35,5% so với chỉ tiêu Bộ Tài chính giao.

Nhân rộng cách làm, nâng tầm nghị quyết

Thời gian qua, mặc dù đã có nhiều giải pháp để nâng cao vai trò cấp ủy và chất lượng sinh hoạt chi bộ của khối, tuy nhiên, vai trò cấp ủy một số nơi còn mờ nhạt, chưa phát huy được vai trò hạt nhân chính trị lãnh đạo; một số chi bộ chất lượng sinh hoạt, nội dung sinh hoạt chậm được đổi mới; vẫn còn cấp ủy, chi bộ chưa thực hiện nghiêm chế độ sinh hoạt, việc tổ chức sinh hoạt theo chuyên đề còn hạn chế... Chính vì vậy, để tiếp tục nâng cao vai trò cấp ủy và chất lượng sinh hoạt chi bộ phải thực hiện nhiều giải pháp, đúng nguyên tắc về tổ chức và sinh hoạt Đảng, đảm bảo tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu.

Đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối, cho biết: Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015-2020, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối đã ban hành chương trình “Nâng cao chất lượng hoạt động của cấp ủy cơ sở, chất lượng sinh hoạt chi bộ nhiệm kỳ 2015-2020”; đã được Thường trực Tỉnh ủy thông qua Đề án “Đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh trong tình hình mới”, đồng thời đang xây dựng Đề án “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp Khối các cơ quan tỉnh” trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong năm 2017.  Để nâng cao vai trò cấp ủy cơ sở, chất lượng sinh hoạt chi bộ trong các đơn vị hành chính sự nghiệp ở Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Thanh Hóa, trước hết cấp ủy cơ sở cần duy trì sinh hoạt mỗi tháng một lần, sinh hoạt bất thường khi cần theo quy định của Điều lệ Đảng. Đồng chí bí thư cấp ủy (hoặc đồng chí cấp ủy viên được phân công) dự kiến nội dung, chương trình, thời gian sinh hoạt để đưa ra sinh hoạt cấp ủy. Thời gian sinh hoạt, nội dung sinh hoạt phải được thông báo trước cho cấp ủy để chuẩn bị tham gia ý kiến; tôn trọng nguyên tắc tập trung dân chủ và thực hiện tốt chế độ tự phê bình và phê bình.

Đối với sinh hoạt chi bộ, chi ủy, trước hết là bí thư chi bộ cần đầu tư công sức, trí tuệ chuẩn bị tốt nội dung sinh hoạt, chú trọng đánh giá tình hình và diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và quần chúng; kết quả thực hiện nhiệm vụ của chi bộ trong tháng, đề ra nhiệm vụ tháng tới, kịp thời phổ biến quán triệt, tổ chức thực hiện chỉ thị, nghị quyết và các chủ trương, chính sách, pháp luật mới của Đảng, Nhà nước. Thực hiện nghiêm chế độ sinh hoạt chi bộ định kỳ, nội dung sinh hoạt phải cụ thể, tập trung giải quyết những vấn đề thiết thực, đảm bảo tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu. Trong sinh hoạt phải nghiêm túc thực hiện các nguyên tắc tổ chức của Đảng, tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt chi bộ cần tiến hành thường xuyên, nghiêm túc và gắn với việc làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đảng viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp phải thực sự gương mẫu trong sinh hoạt chi bộ để mọi người noi theo. Thực hiện nghiêm túc nội dung sinh hoạt chuyên đề theo hướng dẫn của cấp trên, đồng thời tùy vào điều kiện nhiệm vụ cụ thể, chi ủy lựa chọn một số vấn đề mới, phù hợp với nhiệm vụ của chi bộ và chức trách, nhiệm vụ của đảng viên để tổ chức sinh hoạt theo chuyên đề, ít nhất mỗi quý sinh hoạt một lần.

Theo Ngọc Anh/Báo Thanh Hóa


 

Các tin khác:
  • Nhất thể hóa - nhìn từ ‘cấp 5’ (19/10/2017-14:05)
  • Điều động, luân chuyển - bước đột phá trong công tác cán bộ (16/10/2017-8:19)
  • Bừng sáng phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa (16/10/2017-8:14)
  • Thanh Hóa: Hành trình về đích NTM (16/10/2017-8:08)
  • Tôi là Bộ đội Cụ Hồ (16/10/2017-8:02)
  • Chuyện làm đường ở thôn Thắng (16/10/2017-7:55)
  • Gỡ khó cho công tác phát triển Đảng ở Quan Hóa (16/10/2017-7:52)
  • “Luân chuyển, điều động cán bộ: Rèn luyện để trưởng thành!” (16/10/2017-7:51)
  • Huyện Cẩm Thủy với công tác phát triển đảng viên (16/10/2017-7:49)
  • Nhất thể chức danh Bí thư đồng thời là Chủ tịch UBND các xã, phường ở Thanh Hóa (13/10/2017-14:43)