Thứ bảy, ngày 25/01/2020
Email: nguoilambaothanhhoa@gmail.com
Trang chủ Tin tức - Sự kiệnGóc nhìn báo chíĐời sống xã hộiNghề báoVăn hóa - Thể thaoCông tác hội
Công tác hội
Hội Nhà báo địa phương và câu chuyện thực hiện việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 6, khóa XII:
Thực hiện nhưng phải có lộ trình, bước đi phù hợp (27/09/2018-11:44)
    “Mỗi tỉnh, thành phố có điều kiện KT-XH khác nhau, sự chia sẻ và đồng thuận với vai trò của HNB cũng khác nhau.

Nhà báo Nguyễn Vân Chương - Chủ tịch HNB tỉnh Điện Biên trao giải và tặng hoa cho tác giả đoạt giải nhất cuộc thi "Báo chí viết về công tác XD Đảng và chính quyền Nhà nước 2017-2018".

Vì vậy, mọi sự thay đổi liên quan đến hoạt động của Hội, nhất là vấn đề kinh phí cần có lộ trình thời gian và bước đi phù hợp để xác định trách nhiệm, để quen dần với chủ trương mới và để tránh những hậu quả không như mong muốn...”. Đây là khẳng định của Nhà báo Nguyễn Vân Chương - Chủ tịch HNB Điện Biên khi bàn đến chủ đề đang rất “nóng”.

Thời điểm áp dụng theo cơ chế quản lý mới hiện tại là chưa phù hợp

Nhà báo Nguyễn Vân Chương chỉ rõ: Chúng ta cần thống nhất, đã là nghị quyết của Đảng thì cần nghiêm túc thực hiện. Tất nhiên, việc triển khai thực hiện sẽ có những khó khăn, thách thức không nhỏ và riêng có đối với HNB mỗi địa phương.

Qua thực tiễn cho thấy, việc thực hiện phải “có bước đi, lộ trình phù hợp” với từng địa phương. Vì mỗi tỉnh, thành phố có điều kiện kinh tế - xã hội khác nhau, sự chia sẻ và đồng thuận với vai trò của HNB cũng khác nhau. Đặc biệt có nơi, có lúc các cấp, các ngành chưa nhận thức đúng đủ các văn bản của Đảng, Nhà nước, đặc biệt là Chỉ thị 37-CT/TW, ngày 18/3/2004 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) và Luật Báo chí 2016 nói về Hội Nhà báo, nên còn nhìn nhận vai trò, vị trí của HNB như các Hội quần chúng, xã hội khác thì lại càng khó.

Về nguyên tắc tự nguyện, tự quản, tự bảo đảm kinh phí hoạt động và tuân thủ pháp luật; Nhà nước chỉ cấp kinh phí để thực hiện những nhiệm vụ do Đảng và Nhà nước giao, chúng ta sẽ phải thực hiện, nhưng cũng phải có lộ trình. Từ nhiều năm nay, có lẽ cũng như HNB các tỉnh khác, kinh phí hoạt động của HNB Điện Biên được tỉnh hỗ trợ từ nguồn ngân sách nhà nước (chủ yếu là để chi trả lương, phụ cấp và các khoản chi khác theo nhiệm vụ đã được UBND tỉnh phê duyệt trong kế hoạch hoạt động hằng năm). Vấn đề tự chủ, tự bảo đảm kinh phí hoạt động đối với HNB Điện Biên đang gặp rất nhiều khó khăn.

Do đó, trước mắt vẫn cần sự hỗ trợ về mặt kinh phí từ ngân sách nhà nước, cũng như các nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao cho Hội. Khi giao đề nghị càng cụ thể càng tốt để việc tổ chức thực hiện được dễ dàng, thuận lợi và có hiệu quả.

Đó chính là hai lý do (bao gồm tổ chức, bộ máy và kinh phí) để nhà báo Nguyễn Vân Chương kiến nghị về thời điểm áp dụng theo cơ chế quản lý mới đối với HNB địa phương hiện tại là chưa phù hợp. Vì vậy, mọi sự thay đổi liên quan đến hoạt động của Hội, nhất là vấn đề kinh phí cần có lộ trình thời gian và bước đi phù hợp để xác định trách nhiệm, để quen dần với chủ trương mới và để tránh những hậu quả không như mong muốn.

Cần có các biện pháp căn cơ, quyết liệt từ Trung ương Hội đến các HNB địa phương

Chủ tịch HNB Điện Biên cho biết, từ kinh nghiệm nhiều năm theo dõi, chỉ đạo rồi trực tiếp làm công tác Hội, ông nhận thấy: Về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của HNB theo yêu cầu của NQTƯ6 (khóa XII), trước hết cấp ủy, chính quyền các cấp cần nhìn nhận một cách đúng đắn về tính chất Luật hóa như Điều 8 Luật Báo chí 2016 đã quy định. Có nghĩa là Hội Nhà báo Việt Nam đã chính thức được công nhận “là tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp của những người làm báo Việt Nam”. Vì vậy, cần phải được đặt ngang hàng với các tổ chức chính trị - xã hội khác trong hệ thống chính trị. Đồng thời, lại phải quán triệt thực hiện nghiêm Quyết định số 68/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, quy định Hội Nhà báo các tỉnh, thành phố là Hội có tính chất đặc thù. Có như vậy quyền và nghĩa vụ của tổ chức HNB mới được xác định và bảo đảm một cách chính thức về mặt luật pháp; vai trò, vị trí của tổ chức Hội mới được công nhận một cách xứng đáng trong xã hội như vốn dĩ phải như vậy.


Một buổi trao đổi nghiệp vụ báo chí giữa Chủ tịch HNB tỉnh Nguyễn Vân Chương cùng
lãnh đạo các cơ quan báo chí trong tỉnh.

 

“Để giải quyết vấn đề này cần phải có các biện pháp căn cơ, quyết liệt từ Trung ương Hội đến các HNB địa phương mới có thể từng bước tháo gỡ, khắc phục tình trạng này. Trước hết cần có sự chỉ đạo bài bản, thống nhất, phù hợp, cụ thể từ HNBVN; sự quan tâm, phối hợp và tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền các cấp từ Trung ương đến địa phương và một điều rất quan trọng nữa là sự nỗ lực trong bản thân những người làm công tác Hội và đội ngũ các nhà báo hội viên”, Nhà báo Nguyễn Vân Chương hiến kế.

Thứ hai là cấp ủy, chính quyền các cấp và các ngành, ngoài việc thực hiện nghiêm Luật Báo chí 2016, cần phải thực hiện đúng tinh thần Chỉ thị 37 của Ban Bí thư đã quy định. Qua đó có cái nhìn chuẩn xác về vai trò, vị trí của HNB địa phương để có sự quan tâm, giải pháp cụ thể linh hoạt tạo điều kiện thuận lợi để HNB thực hiện hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Thứ ba là tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, xã hội nên rất khó khăn về kinh phí khi thực hiện việc tự chủ. Vì vậy, rất mong Hội Nhà báo Việt Nam, các tỉnh, thành ủy, HĐND, UBND các tỉnh, thành phố khi thực hiện cơ chế tự chủ đối với HNB, nên căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của HNB đã được xác định trong Luật Báo chí 2016, chỉ thị, nghị quyết của Đảng để giao nhiệm vụ. “Khi giao nhiệm vụ hay đặt hàng nhiệm vụ ngoài việc phù hợp với HNB, thì cần đảm bảo kinh phí đầy đủ, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho Hội Nhà báo thực hiện và thu được kết quả cao…”, Chủ tịch HNB Điện Biên hy vọng.

Theo Ngọc Lành/Báo Nhà báo và Công luận

 

Các tin khác:
  • Tránh luật hóa những vấn đề thuộc đạo đức (26/09/2018-11:33)
  • Khuyến khích nhà báo tham gia MXH trách nhiệm, chuẩn mực với tư cách và phẩm chất của người làm báo (26/09/2018-11:30)
  • “Bản Quy tắc cần giúp người làm báo đón nhận, tham gia MXH một cách bản lĩnh, tích cực nhất” (24/09/2018-8:34)
  • Cần nhìn nhận “chuẩn” về vai trò của Hội Nhà báo để có sự điều chỉnh phù hợp, hiệu quả (07/09/2018-7:55)
  • Tăng cường lãnh đạo chuyên trách và “trẻ hóa” đội ngũ cán bộ quản lý của tổ chức Hội (06/07/2018-21:01)
  • Cán bộ chủ chốt quyết định hiệu quả và vị trí của Hội (29/06/2018-8:37)
  • Đạo đức nghề báo trong xu thế cách mạng công nghiệp 4.0 (26/06/2018-10:58)
  • Xây “mái nhà chung” cho người làm báo thường trú (25/06/2018-10:44)
  • Tập hợp bằng “sân chơi” nghiệp vụ (25/06/2018-10:41)
  • Nâng cao đạo đức nghề nghiệp người làm báo để giữ sự trong sạch cho nghề (20/06/2018-8:28)