Thứ bảy, ngày 25/09/2021
Email: nguoilambaothanhhoa@gmail.com
Trang chủ Tin tức - Sự kiệnNhà báo đi và viếtGóc nhìn báo chíĐời sống xã hộiNghề báoVăn hóa - Thể thao
Đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ - góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng (06/09/2017-14:57)
    Tác phẩm dự thi: Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng - Giải Búa liềm vàng
 
Thực hiện chủ trương chuyển dịch cơ cấu cây trồng, nhiều hộ dân xã Yên Lâm (Yên Định)
trồng thâm canh cây ớt đạt hiệu quả kinh tế cao.

(THO) - Chi bộ là tế bào của Đảng, hạt nhân chính trị lãnh đạo ở cơ sở; là nơi trực tiếp tổ chức, triển khai, thực hiện và cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với người dân. Chất lượng của tổ chức cơ sở đảng chủ yếu phụ thuộc vào chất lượng của chi bộ. Tuy nhiên, trên thực tế, hiện nay, chất lượng sinh hoạt chi bộ còn nhiều hạn chế, yếu kém.

Phát huy vai trò hạt nhân chính trị lãnh đạo ở cơ sở

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Đảng mạnh là do chi bộ tốt”. Xác định được vai trò quan trọng của các chi bộ đối với công tác xây dựng Đảng, những năm qua, cùng với việc triển khai, quán triệt, học tập nghiêm túc các chỉ thị, hướng dẫn của Trung ương; Tỉnh ủy Thanh Hóa đã ban hành các văn bản cụ thể hóa Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” và Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương về “Nội dung sinh hoạt chi bộ”. Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hàng tháng biên soạn và phát hành hơn 17.000 cuốn thông tin nội bộ phục vụ sinh hoạt chi bộ; 800 cuốn bản tin đặc biệt phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các đồng chí cấp ủy viên cấp huyện trở lên; trang cấp 2 đầu báo (Báo Nhân dân, Báo Thanh Hóa) hàng tháng đến 100% chi bộ. Cùng với chú trọng công tác tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ chi ủy viên, bí thư chi bộ, các cấp ủy đảng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, định hướng nội dung, hình thức sinh hoạt chi bộ; phân công cấp ủy viên các cấp trực tiếp phụ trách các đơn vị và dự sinh hoạt chi bộ theo quy định, nhằm kịp thời động viên, giải đáp những kiến nghị, đề xuất của đảng viên, đồng thời nắm chắc tình hình chi bộ và chất lượng sinh hoạt chi bộ. Việc đổi mới nội dung, hình thức và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ luôn được gắn với thực hiện Chỉ thị 03, nay là Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Cùng với sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, sự quan tâm làm tốt công tác đổi mới, nâng cao chất lượng và nội dung sinh hoạt Đảng tại các chi bộ, nên đã từng bước củng cố và xây dựng nhiều chi bộ từ yếu kém thành chi bộ đảng trong sạch, vững mạnh. Tiêu biểu là chi bộ thôn 1, xã Vĩnh Thịnh (Vĩnh Lộc). Với đặc thù là thôn thuộc xã miền núi của huyện Vĩnh Lộc, 80% đồng bào theo đạo Thiên chúa, thời gian trước đây tình hình an ninh trật tự có nhiều bất ổn. Vì thế, chi bộ đã xây dựng thành nghị quyết chuyên đề phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đảng viên phụ trách khu dân cư, đồng thời phối hợp cùng các đoàn thể tổ chức tuyên truyền, vận động các gia đình tham gia giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương. Với vai trò nòng cốt đi đầu của các đảng viên, đến nay tình hình an ninh trật tự ổn định, đời sống của người dân ngày càng được cải thiện. Thôn Phú Yên, xã Đông Nam (Đông Sơn) chuyên canh cây lúa, nhiều năm trước đây năng suất thấp chỉ đạt 36-42 tạ/ha. Xác định lãnh đạo và vận động các hộ dồn điền, đổi thửa là khâu đột phá để chuyển dịch cơ cấu cây trồng, chi bộ thôn Phú Yên ra nghị quyết chuyên đề dồn điền, đổi thửa. Đồng chí Lê Văn Vinh, Bí thư chi bộ thôn Phú Yên cho biết: Chi bộ phân công mỗi đảng viên vận động từ 12-15 hộ và tham gia vào quá trình này, phân công các đảng viên có kinh nghiệm, uy tín vận động, thuyết phục một số hộ chưa có sự đồng thuận cao. Lãnh đạo nhiệm vụ dồn điền, đổi thửa thành công, chi bộ có nghị quyết xây dựng hệ thống giao thông nội đồng, thủy lợi nội đồng; đồng thời phát động nhân dân đưa các giống lúa lai năng suất cao và áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao thu nhập trên mỗi ha canh tác. Đến nay, năng suất lúa bình quân đạt 70 tạ/ha, đời sống bà con nâng lên rõ rệt.

Theo số liệu của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa có 12.072 chi bộ, trong đó có 675 chi bộ cơ sở và 11.397 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở với 219.789 đảng viên. Những năm gần đây, thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và các cấp ủy về nội dung sinh hoạt chi bộ, cơ bản các chi bộ trong tỉnh đã thực hiện nghiêm túc theo quy định Điều lệ Đảng, số chi bộ sinh hoạt đủ 12 kỳ/năm đạt trên 87,15%; nhiều nơi đã thống nhất được lịch sinh hoạt định kỳ “Ngày Đảng” hàng tháng (thường ngày mùng 3 hàng tháng); phân công cán bộ, cấp ủy cấp trên theo dõi, chỉ đạo và dự sinh hoạt chi bộ. Hầu hết các chi bộ đã duy trì chế độ họp chi ủy thống nhất nội dung, chương trình, thời gian, địa điểm trước khi họp chi bộ. Tỷ lệ đảng viên dự sinh hoạt chi bộ bình quân đạt trên 90%. Trong sinh hoạt, các chi bộ đều thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, nêu cao  trách nhiệm, ý thức tổ chức, kỷ luật, tính tiền phong gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên. Nội dung, hình thức sinh hoạt chi bộ đã có sự đổi mới và chuyển biến tích cực, theo hướng thiết thực, hiệu quả; bàn bạc có trọng tâm, trọng điểm vào những nội dung lãnh đạo về thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng chi bộ, chính quyền, đoàn thể trong sạch, vững mạnh. Nhiều chi bộ tổ chức sinh hoạt theo chuyên đề cụ thể, bình quân từ 3-4 lần/năm, các chi ủy, chi bộ đã lựa chọn chuyên đề mới phù hợp với nhiệm vụ của chi bộ và chức trách, nhiệm vụ của đảng viên, phân công đảng viên chuẩn bị nội dung... Nội dung sinh hoạt chuyên đề chuyên sâu thu hút được nhiều ý kiến đảng viên tham gia sôi nổi, dân chủ, có tính chiến đấu cao, qua đó, vừa giải quyết được những vấn đề ở cơ sở, vừa nâng cao trách nhiệm của đảng viên. Nhờ đó, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ và sự đoàn kết thống nhất của cả hệ thống chính trị được tăng cường và phát huy tốt hơn.

Nhiều hạn chế, yếu kém

Tuy nhiên, bên cạnh những tổ chức cơ sở đảng quan tâm đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, thì ở một số nơi, công tác xây dựng Đảng vẫn còn không ít hạn chế, yếu kém, chưa đáp ứng yêu cầu nâng cao vai trò lãnh đạo của chi bộ trong tình hình mới. Trong đó, nổi lên một số vấn đề cấp bách như năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của không ít tổ chức đảng còn thấp; sinh hoạt chi bộ chưa đi vào nền nếp, chất lượng sinh hoạt của nhiều chi bộ còn rất hạn chế, nội dung sinh hoạt nghèo nàn...

Vậy năng lực lãnh đạo của chi bộ đảng hiện nay như thế nào? Trả lời câu hỏi này, phần lớn các đồng chí lãnh đạo các huyện, thành, thị ủy đều thừa nhận năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ đảng còn hạn chế. Đồng chí Lê Văn Luyến, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Lang Chánh, cho biết: Một số chi bộ trực thuộc đảng ủy xã, thị trấn còn lúng túng trong xác định nhiệm vụ chính trị, trong tổ chức sinh hoạt, nội dung sinh hoạt chủ yếu là quán triệt, triển khai nhiệm vụ của cấp trên giao. Đối với chi bộ cơ quan, đơn vị sự nghiệp, lực lượng vũ trang, việc sinh hoạt định kỳ giống như một buổi giao ban, nội dung sinh hoạt chi bộ thường sa vào sinh hoạt chuyên môn thuần túy, ít được đổi mới, thiếu hấp dẫn, không phân biệt rạch ròi vai trò công tác Đảng và công tác chuyên môn của chính quyền, các vấn đề liên quan đến công tác Đảng ít được bàn bạc; tâm tư, tình cảm, diễn biến tư tưởng của đảng viên ít khi được đưa ra thảo luận. Có nơi vai trò lãnh đạo của chi bộ còn mờ nhạt; đảng viên đến kỳ là đi sinh hoạt nhưng không phát huy được vai trò tiên phong của mình trong mọi hoạt động.

Trao đổi về vấn đề này, đồng chí Ngọc Thị Bách, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Ngọc Lặc bày tỏ: Ở Ngọc Lặc có tình trạng chi bộ sinh hoạt không đúng theo thời gian quy định. Tổ chức sinh hoạt chuyên đề chưa nhiều, hình thức sinh hoạt còn dập khuôn, sao chép.  Bên cạnh đó, ý thức trách nhiệm của một số đảng viên còn hạn chế, trong sinh hoạt ý kiến phát biểu chưa nhiều, thậm chí có đảng viên “ngại” phát biểu...

Tìm hiểu vấn đề này tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh, được biết: Tình trạng sinh hoạt chi bộ chưa bảo đảm 12 kỳ/năm vẫn còn; quy trình, chuẩn bị nội dung, phương pháp tiến hành còn hình thức; thời gian, chất lượng sinh hoạt chi bộ chưa bảo đảm; tỷ lệ đảng viên dự sinh hoạt chi bộ hàng tháng chưa cao, vẫn còn tình trạng đảng viên bỏ sinh hoạt không lý do. Nội dung sinh hoạt chi bộ nhìn chung chậm được đổi mới, nghèo nàn, chưa xác định rõ trọng tâm, trọng điểm nhiệm vụ chính trị hàng tháng; nội dung sinh hoạt tư tưởng chính trị chưa thực sự quan tâm; tính chiến đấu, tự phê bình và phê bình chưa cao, nhiều vấn đề phức tạp, bức xúc, tham ô, tham nhũng, lãng phí ở cơ sở chưa được phát hiện, xem xét, phản ánh kịp thời ngay từ chi bộ. Việc chuẩn bị nội dung sinh hoạt còn sơ sài, nặng về đánh giá chuyên môn, chưa bám sát chức năng, nhiệm vụ của chi bộ và nội dung Hướng dẫn 09-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương. Vai trò của chi bộ khu vực cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp trong công tác phòng chống quan liêu, tham nhũng và các biểu hiện tiêu cực khác còn mờ nhạt, né tránh, thiếu tính chiến đấu, thấy đúng không dám bảo vệ, thấy sai không dám đấu tranh. Việc tổ chức sinh hoạt chi bộ ở một số nơi thuộc vùng núi cao, biên giới, hải đảo, khu vực doanh nghiệp và một số loại hình chi bộ (chi bộ vệ tinh) trực thuộc các đảng bộ ngành dọc... còn buông lỏng hoặc sinh hoạt còn hình thức, kém chất lượng. Công tác lãnh đạo, kiểm tra, giám sát, hướng dẫn của các cấp ủy ở một số nơi chưa được quan tâm chỉ đạo, uốn nắn kịp thời. Việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cũng như việc xây dựng quy định tiêu chuẩn để tuyển chọn bí thư chi bộ chưa được quan tâm.

Theo đồng chí Trần Quốc Huy, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, nguyên nhân của những hạn chế nêu trên là do một số cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên chưa nhận thức  đầy đủ về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của chi bộ nói chung và việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ nói riêng; việc triển khai, quán triệt, học tập và tổ chức thực hiện chỉ thị, hướng dẫn của Trung ương, của các cấp ủy chưa quan tâm đúng mức. Một số chi bộ có số lượng đảng viên lớn và một số chi bộ do tính chất nhiệm vụ, địa bàn hoạt động phân tán, nhất là khu vực miền núi cao, các đơn vị doanh nghiệp, nên việc duy trì chế độ sinh hoạt chi bộ hàng tháng gặp khó khăn, chất lượng sinh hoạt còn hạn chế. Một số đồng chí bí thư chi bộ, nhất là các vùng núi cao, trình độ, năng lực còn yếu, do đó không nắm vững chủ trương, nghị quyết của cấp ủy cấp trên, dẫn đến lúng túng trong việc vận dụng, triển khai thực hiện. Đối với khu vực cơ quan, hành chính, sự nghiệp, doanh nghiệp, đội ngũ bí thư chi bộ đều là kiêm nhiệm, nên việc tổ chức sinh hoạt Đảng chưa được quan tâm, còn nặng về công tác chuyên môn. Đối với khu vực nông thôn, đa số đảng viên là hưu trí (chiếm khoảng 60-70%); tuổi bình quân đảng viên cao, sức khỏe hạn chế, tình trạng đảng viên đi làm ăn xa, đảng viên cao tuổi miễn sinh hoạt ngày càng nhiều, đã ảnh hưởng đến chất lượng sinh hoạt chi bộ. Công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy cấp trên đối với chi bộ và đảng viên chưa thường xuyên. Vai trò, trách nhiệm của các đồng chí cấp ủy viên cấp trên được phân công phụ trách chưa sâu sát. 

Những hạn chế, yếu kém nêu trên đã ảnh hưởng không nhỏ tới năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của chi bộ. Vì vậy, việc tìm giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ thực sự là vấn đề cấp bách hiện nay.

 

 

 
 
Mô hình cải tạo vườn tạp trồng cây ăn quả của ông Lê Văn Liên, trưởng
thôn Bàn, xã Quang Hiến (Lang Chánh). Ảnh: Lê Hà

Coi trọng chất lượng sinh hoạt chi bộ, vai trò người đứng đầu và sáng tạo trong cách làm là những giải pháp căn bản khắc phục hạn chế, yếu kém để khẳng định năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng

Chất lượng sinh hoạt gắn với vai trò người đứng đầu

Khắc phục tính đơn điệu, lúng túng trong sinh hoạt chi bộ, những năm gần đây, chi bộ thôn Bàn, xã Quang Hiến (Lang Chánh) đã xây dựng được nội dung cụ thể; mỗi quý xây dựng một nghị quyết chuyên đề phù hợp, như: Xây dựng nông thôn mới, sản xuất nông, lâm nghiệp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mùa vụ, xây dựng nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang... Tại mỗi kỳ sinh hoạt chi bộ, các đảng viên thảo luận sôi nổi và thường có từ 5 đến 7  người tham gia ý kiến. Đồng chí Lê Văn Thêm, bí thư chi bộ thôn Bàn cho biết: Do xác định được hạn chế cần khắc phục và xây dựng được nội dung cụ thể để đưa ra sinh hoạt bàn sâu, phân tích kỹ nên nghị quyết đã được cụ thể hóa và đi vào cuộc sống rất thiết thực. Trong phát triển kinh tế, chi bộ đã lãnh đạo thực hiện cải tạo, chuyển đổi hơn 5 ha đất vườn rừng, 3 ha vườn tạp, 3 ha rau màu hàng hóa, chăn nuôi phát triển mạnh chủ yếu là chăn nuôi đại gia súc. Nhiều hộ nuôi thành đàn từ 8 con trâu, bò trở lên và có ý thức chăm sóc tốt, thu nhập bình quân đạt 26,3 triệu đồng/người/năm.

Dự buổi giao ban giữa chi ủy với trưởng các đoàn thể thôn Thành Sơn, xã Kiên Thọ (Ngọc Lặc), chúng tôi chứng kiến cách điều hành nội dung họp của đồng chí bí thư chi bộ Bùi Văn Lực dứt khoát, quyết liệt nhưng cũng rất mềm mại. Đó là sau khi nắm bắt tình hình thực tế về phát triển sản xuất, tư tưởng, tập quán sinh hoạt của người dân qua các trưởng đoàn thể, đồng chí Lực đã định hướng, rút kinh nghiệm và chỉ đạo các trưởng đoàn thể thôn tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm, trong đó chú trọng chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi; xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư. Trưởng thành từ phong trào đoàn của địa phương, đồng chí Bùi Văn Lực (tốt nghiệp hệ cao đẳng Trường Thể dục thể thao Thanh Hóa) đã lấy ưu điểm của tuổi trẻ, nhiệt tình và trách nhiệm để khắc phục những hạn chế do chưa có nhiều kinh nghiệm trong công tác Đảng là chủ động cùng với chi ủy xây dựng các nghị quyết, chương trình hành động thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, đột phá của chi bộ ngay đầu nhiệm kỳ 2015-2017. Đồng chí Lực cùng chi ủy đã tập trung vào chuyển đổi cơ cấu cây trồng mùa vụ, phát triển dịch vụ thương mại; duy trì thường xuyên giao ban với các trưởng, phó đoàn thể thôn để nắm bắt tình hình, giải quyết khó khăn, vướng mắc kịp thời. Chẳng hạn, khi bàn về chương trình cải tạo vườn tạp, chuyển đổi đất dốc kém hiệu quả sang trồng các loại cây lấy gỗ, cây ăn quả, đồng chí Lực cùng với chi ủy và trưởng các đoàn thể ở thôn luôn gần gũi, sâu sát cơ sở, đến từng hộ dân định hướng cách làm, trồng loại cây nào phù hợp với đất đai của thôn... Khi “Ý Đảng hợp lòng dân”, nhiều chương trình triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng đã đi vào cuộc sống, đảng viên tiên phong thực hiện các phong trào thi đua có hiệu quả, tác động sâu rộng đến nhận thức và hành động của nhân dân.

Việc đổi mới nội dung sinh hoạt của chi bộ gắn với vai trò người đứng đầu cấp ủy được coi là giải pháp quan trọng, góp phần nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng được cấp ủy các cấp quan tâm, chú trọng. Chi bộ thôn Bàn, xã Quang Hiến (Lang Chánh) và chi bộ thôn Thành Sơn, xã Kiên Thọ (Ngọc Lặc) là hai trong số những chi bộ có bước phát triển rõ nét mà ở đó, nội dung sinh hoạt chi bộ được đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động, trong đó vai trò của bí thư chi bộ và cấp ủy được phát huy. Tìm hiểu thực tế tại nhiều đơn vị, chúng tôi được các đồng chí lãnh đạo ban tổ chức các huyện Ngọc Lặc, Lang Chánh, Yên Định, Thạch Thành... cho biết: Để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ đòi hỏi chi ủy phải xây dựng và thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc, nội dung sinh hoạt thiết thực, rõ ràng. Trước mỗi kỳ sinh hoạt, chi ủy trước hết là bí thư chi bộ phải chuẩn bị chu đáo về nội dung, xác định rõ những vấn đề trọng tâm, trọng điểm cần tập trung lãnh đạo... Có như vậy thì từ việc chuẩn bị nội dung cuộc họp đến việc gợi ý thảo luận, kết luận các vấn đề mà chi bộ thảo luận mới đạt kết quả tốt, các nghị quyết của chi bộ sẽ đầy đủ về nội dung, sắc bén về biện pháp thực hiện, trí tuệ của đảng viên trong chi bộ được phát huy và giải quyết thấu đáo. Cùng với đó, cấp ủy cấp trên thực hiện nghiêm dự sinh hoạt với chi bộ (nhất là chi bộ yếu) để góp ý xây dựng, định hướng cho chi bộ phát triển. Qua đó, về phía các chi ủy, bí thư chi bộ cũng trăn trở hơn trong việc chuẩn bị nội dung, chương trình sinh hoạt chi bộ một cách bài bản, chất lượng.


Được biết, hàng năm, toàn tỉnh đã có hàng nghìn lượt cấp ủy viên các cấp về dự sinh hoạt chi bộ và kịp thời nhắc nhở những chi bộ sinh hoạt chưa đúng theo Hướng dẫn 09-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương về nội dung sinh hoạt chi bộ và Kế hoạch số 34-KH/TU ngày 28-11-2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện khâu đột phá về nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của đảng viên, nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác cán bộ. Đây là giải pháp giúp các loại hình chi bộ khắc phục hạn chế, yếu kém để đạt trong sạch vững mạnh. Nếu như đổi mới nội dung sinh hoạt được xem là yếu tố cần thiết thì vai trò của người đứng đầu chi bộ có tính quyết định hoạt động của chi bộ. Nhận thức được vai trò của người đứng đầu chi bộ, nhiều đơn vị đã coi trọng việc bầu chọn bí thư chi bộ. Do bầu chọn đúng người nên sinh hoạt chi bộ có chuyển biến về “chất” để đạt được đích cuối cùng là nâng cao chất lượng đời sống cho nhân dân. Theo nhận định của các đồng chí lãnh đạo cấp ủy cấp trên trực tiếp của chi bộ, để có một chi bộ tốt, đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh, việc bầu chọn bí thư chi bộ không chỉ làm thật tốt trong các kỳ đại hội chi bộ mà vấn đề cơ bản hơn là phải lựa chọn, đào tạo, bồi dưỡng để đội ngũ bí thư chi bộ vững vàng về lý luận, nghiệp vụ, góp phần nâng cao chất lượng công tác Đảng ở cơ sở. Một số đảng bộ huyện, như: Nga Sơn, Yên Định, Hoằng Hóa, Ngọc Lặc, Lang Chánh... đã và đang xây dựng, thực hiện Đề án nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng cho bí thư chi bộ hàng năm, thông qua các lớp tập huấn, đi thực tế, hội thi bí thư chi bộ giỏi, báo cáo viên... nhằm giúp các bí thư chi bộ thôn, bản, khu phố, cơ quan, trường học,  nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn có kỹ năng, phương pháp trong lãnh, chỉ đạo, điều hành sinh hoạt chi bộ đúng quy trình, gợi mở, dẫn dắt thảo luận những vấn đề, nội dung trọng tâm chi bộ đề ra.

Chủ động, sáng tạo và linh hoạt        

Trước nhu cầu thực sự của đảng viên thuộc các chi bộ khối phố làm nghề khai thác trên biển của phường Quảng Tiến (TP Sầm Sơn) muốn được tham gia sinh hoạt chi bộ nhưng không chủ động được thời gian, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Quảng Tiến đã tham mưu với Ban Tổ chức Thành ủy và được Thường trực Thành ủy thống nhất thành lập chi bộ khai thác thủy sản (9-2014), nhằm duy trì sinh hoạt cho đảng viên làm nghề khai thác ngư trường, đồng thời nắm bắt tình hình an ninh trên biển, tình hình khai thác hải sản để chỉ đạo, định hướng kịp thời. Đây là mô hình mới, cách làm hiệu quả, sáng tạo trong việc thành lập và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Mới đây chúng tôi có dịp dự đại hội chi bộ khai thác thủy sản, nhiệm kỳ 2017-2020, đồng chí Lê Văn Hậu tái cử bí thư chi bộ chia sẻ: Chi bộ có 7 đảng viên đều là chủ tàu đánh bắt hải sản trên biển, giải quyết việc làm bình quân 12 lao động/tàu. Thông qua những đảng viên nòng cốt trong Câu lạc bộ Ngư dân trẻ TP Sầm Sơn, chi bộ đã nắm bắt được tư tưởng, những thuận lợi và khó khăn trong khai thác thủy sản để tham mưu, đề xuất giải pháp với đảng ủy phường lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc. Mặc dù lênh đênh trên biển trong thời gian dài nhưng chi bộ vẫn duy trì sinh hoạt 2 tháng 1 lần vào ngày trăng lên. Nếu không về kịp đất liền, chi bộ sẽ tổ chức họp trên biển, hoặc trên đảo. Nội dung sinh hoạt thường lồng ghép với chia sẻ kinh nghiệm đánh bắt, khai thác ngư trường, hỗ trợ sửa chữa thiết bị trên tàu bị hỏng...  Đồng chí Vũ Đình Thịnh, Bí thư Đảng ủy phường Quảng Tiến cho biết: Việc tách các đảng viên chi bộ phố làm nghề khai thác xa bờ để thành lập chi bộ khai thác thủy sản đã tạo cơ hội cho đảng viên phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, đóng góp trí tuệ nhiều hơn cho sự phát triển của chi bộ và đảng bộ cơ sở. Từ khi hoạt động đến nay, đảng viên trong chi bộ nắm bắt được nhiều thông tin và có tiếng nói với bà con địa phương hơn, sản lượng khai thác hải sản tăng, tinh thần hỗ trợ nhau lúc gặp nạn và tham gia tìm kiếm cứu nạn trên biển được tăng cường, chi bộ còn làm tốt công tác phát triển đảng viên (hiện có 2 đảng viên dự bị). Cùng với Đảng bộ phường Quảng Tiến, một số đơn vị khác trong tỉnh đã có những cách làm hay, sáng tạo, linh hoạt trong hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của chi ủy chi bộ. Cụ thể như: Quản lý, phân công nhiệm vụ cho đảng viên, phân công đảng viên là tổ trưởng tổ liên gia (phụ trách cụm, xóm hoặc một số gia đình) để đảng viên gương mẫu thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, địa phương.  Hoặc đối với gia đình có đảng viên, đảng viên phải tiên phong trong các phong trào nhằm tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực trong quần chúng nhân dân tham gia các phong trào hiến đất làm đường xây dựng nông thôn mới; mạnh dạn thay đổi phương thức sản xuất, kinh doanh; bài trừ mê tín, xây dựng nếp sống văn hóa mới trong việc hiếu, hỷ... góp phần hoàn thành nhiều nhiệm vụ quan trọng của địa phương, của tỉnh. Tiêu biểu như năm 2016, toàn tỉnh đã xóa được 15 chi bộ ghép, 1 chi bộ trắng đảng viên; có 339 thôn, bản dưới sự lãnh, chỉ đạo của chi bộ đã đạt chuẩn nông thôn mới, tăng 248 thôn, bản so với năm 2015, bình quân đạt 14,2 tiêu chí/xã. Điển hình là các chi bộ của Đảng bộ huyện Yên Định (huyện nông thôn mới), Thọ Xuân, Như Thanh, Tĩnh Gia, Hoằng Hóa, Thiệu Hóa, Thạch Thành...

Từ thực tiễn hoạt động chi bộ tại cơ sở, đồng chí Trần Quốc Huy, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy cho biết: Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ Đảng phụ thuộc vào nhiều yếu tố, đòi hỏi phải có sự lãnh, chỉ đạo nhất quán và linh hoạt. Để nâng cao chất lượng hoạt động của các chi bộ, Tỉnh ủy yêu cầu các chi bộ đổi mới nội dung sinh hoạt gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư về: Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”; Hướng dẫn 09 của Ban Tổ chức Trung ương về “Nội dung sinh hoạt chi bộ” và Kế hoạch số 34-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện khâu đột phá về nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của đảng viên, nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác cán bộ. Mỗi chi bộ chọn nội dung sinh hoạt phù hợp, sát thực tiễn. Các cấp ủy đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thành công đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2017-2020 và tiếp tục thực hiện nhất thể hóa chức danh bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn để chọn được đội ngũ bí thư chi bộ thực sự có năng lực. Đẩy mạnh giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống cho cán bộ, đảng viên, bồi dưỡng năng lực, nghiệp vụ công tác Đảng cho đội ngũ chi ủy viên, bí thư chi bộ đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, thường xuyên sơ kết rút kinh nghiệm trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện, kịp thời khắc phục hạn chế, thiếu sót. Có hình thức xử lý nghiêm những đảng viên thoái hóa về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm những điều đảng viên không được làm.

Theo Thanh Huê - Lê Hà/Báo Thanh Hóa


 

Các tin khác:
  • Qua hơn hai năm thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp (06/09/2017-14:53)
  • Phát triển đảng viên nữ người dân tộc thiểu số (06/09/2017-14:40)
  • Phát triển Đảng viên vùng đồng bào công giáo (06/09/2017-14:36)
  • Một chi bộ 15 năm liên tục đạt danh hiệu vững mạnh trong sạch (06/09/2017-14:34)
  • ‘Lửa’ Thành Công tôi luyện nên tập thể, cá nhân điển hình (06/09/2017-14:33)
  • Chuyện ‘Chi bộ lim xanh’ (06/09/2017-14:31)
  • Hiệu quả công tác luân chuyển cán bộ ở Thanh Hóa (06/09/2017-14:29)
  • Người Mông trên đỉnh Hin Phăng (06/09/2017-14:26)
  • Thanh Hóa sắp xếp trường, lớp học, giáo viên (06/09/2017-14:17)
  • Thể lệ Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (06/09/2017-14:12)