Chủ nhật, ngày 03/07/2022
Email: nguoilambaothanhhoa@gmail.com
Trang chủ Tin tức - Sự kiệnNhà báo đi và viếtGóc nhìn báo chíĐời sống xã hộiNghề báoVăn hóa - Thể thao
Chủ nhật, ngày 03/07/2022
 
Tạo động lực, xây niềm đam mê viết về xây dựng Đảng
Images
(NLBTH) - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa tổng kết và trao giải báo chí viết về xây dựng Đảng - Giải Búa liềm vàng năm 2018 trên địa bàn Thanh Hóa.
Đông Sơn quyết tâm cán đích huyện nông thôn mới trong năm 2018
Images
Tác phẩm dự thi: Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng năm 2018 - Giải Búa liềm vàng
Tập trung khắc phục những hạn chế, yếu kém mới phát sinh
Images
Tác phẩm dự thi: Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng năm 2018 - Giải Búa liềm vàng
Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát
Images
Tác phẩm dự thi: Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng năm 2018 - Giải Búa liềm vàng
Khắc phục bệnh thành tích trong đánh giá, phân lạo tổ chức cơ sở đảng và đảng viên
Images
Tác phẩm dự thi: Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng năm 2018 - Giải Búa liềm vàng
Phát huy trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp
Images
Tác phẩm dự thi: Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng năm 2018 - Giải Búa liềm vàng
Xóa “trắng đảng viên” và xóa “ghép chi bộ” ở thôn, tổ dân phố: kết quản và kinh nghiệm
Images
Tác phẩm dự thi: Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng năm 2018 - Giải Búa liềm vàng
“Dân vận khéo” trong giải quyết những vấn đề bức xúc ở cơ sở
Images
Tác phẩm dự thi: Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng năm 2018 - Giải Búa liềm vàng
Hai thế hệ - vững một niềm tin
Images
Tác phẩm dự thi: Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng năm 2018 - Giải Búa liềm vàng
Chuyển biến tích cực sau khắc phục hạn chế, yếu kém
Images
Tác phẩm dự thi: Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng năm 2018 - Giải Búa liềm vàng