Thứ sáu, ngày 27/05/2022
Email: nguoilambaothanhhoa@gmail.com
Trang chủ Tin tức - Sự kiệnNhà báo đi và viếtGóc nhìn báo chíĐời sống xã hộiNghề báoVăn hóa - Thể thao
Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát (19/10/2018-9:56)
    Tác phẩm dự thi: Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng năm 2018 - Giải Búa liềm vàng

Qua các kết luận, quyết định thi hành kỷ luật đối với các đảng viên, trong đó có những đảng viên giữ cương vị cao cho thấy thái độ xử lý kiên quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với cán bộ sai phạm. UBKT Tỉnh ủy với tinh thần quyết tâm, bản lĩnh, không ngại va chạm đã kiểm tra, đưa ra các kết luận xác đáng.

Đồng chí Trần Quang Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy làm
việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh. 

Mới đây, tại kỳ họp lần thứ 28 và lần thứ 29, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận, đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật đối với một số đảng viên có khuyết điểm, vi phạm rất nghiêm trọng.

Trong số các đảng viên bị  thi hành kỷ luật  có 2 người là huyện ủy viên, 1 người là ủy viên ban thường vụ huyện ủy. Qua công tác kiểm tra đối với đồng chí Nguyễn Văn Lĩnh, Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND thị trấn Quan Sơn, huyện Quan Sơn, UBKT Tỉnh ủy đã chỉ rõ: Đồng chí  Nguyễn Văn Lĩnh thiếu trung thực  trong khai hồ sơ,  bỏ việc, không đến cơ quan từ ngày 12-3-2018 đến ngày 15-5-2018; thiếu thành khẩn, thiếu tự giác nhận khuyết điểm, vi phạm. UBKT Tỉnh ủy đã biểu quyết đề nghị và Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã quyết định thi hành kỷ luật đồng chí Nguyễn Văn Lĩnh bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng.

Tại kỳ họp này, UBKT Tỉnh ủy cũng đã biểu quyết đề nghị và Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã quyết định thi hành kỷ luật đồng chí Nguyễn Trọng Năm, Huyện ủy viên, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Huyện ủy, Đảng ủy viên Cơ quan Huyện ủy, Bí thư Chi bộ Cơ quan UBKT Huyện ủy Tĩnh Gia  bằng hình thức cách chức Huyện ủy viên, cách chức Phó Chủ nhiệm UBKT  Huyện ủy nhiệm kỳ 2015-2020, do thiếu gương mẫu, vi phạm chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình (sinh con thứ 4); khai lý lịch thiếu trung thực; chưa tự giác nhận khuyết điểm, vi phạm.

UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận và quyết định thi hành kỷ luật đồng chí Nguyễn Hùng Vương, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Triệu Sơn, bằng hình thức khiển trách do vi phạm chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình (sinh con thứ 3), gây dư luận không tốt, ảnh hưởng đến uy tín của các tổ chức đảng và cá nhân đồng chí.

Qua các kết luận,  quyết định thi hành kỷ luật đối với các đảng viên, trong đó có những đảng viên giữ cương vị cao trên đây cho thấy thái độ xử lý kiên quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với cán bộ sai phạm. UBKT Tỉnh ủy với tinh thần quyết tâm, bản lĩnh, không ngại va chạm đã kiểm tra, đưa ra các kết luận xác đáng.

Trong  6 tháng đầu năm  2018, các cấp ủy, tổ chức đảng đã tiến hành kiểm tra 1.387 tổ chức đảng và 5.214 đảng viên (trong đó Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiểm tra 40 tổ chức đảng, 16 đảng viên), giám sát  1.753 tổ chức đảng cấp dưới và 7.989 đảng viên (Ban Thường vụ Tỉnh ủy giám sát 8 tổ chức đảng và 24 đảng viên).  UBKT các cấp đã kiểm tra 26 tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm (tăng 4 so với cùng kỳ năm 2017), 448 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm (tăng 137 so với cùng kỳ năm 2017), trong đó có 184 cấp ủy viên các cấp. Qua kiểm tra, kết luận có 19 tổ chức đảng và 415 đảng viên có vi phạm. Cấp ủy các cấp đã thi hành kỷ luật 7 tổ chức đảng (tăng 2 so với cùng kỳ) bằng các hình thức: Khiển trách 6, cảnh cáo 1; cấp ủy và UBKT các cấp đã thi hành kỷ luật 418 đảng viên (tăng 101 so với cùng kỳ), trong đó có 124 cấp ủy viên.

Việc kiểm tra, làm rõ nhiều vụ việc, thi hành kỷ luật cán bộ, đảng viên có sai phạm  đã thể hiện quyết tâm cao trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của các cấp ủy, UBKT các cấp trên địa bàn tỉnh. Kết quả đó đã  góp  phần tích cực đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống,  những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Kết quả  công tác KTGS của các cấp ủy, UBKT các cấp cho thấy nét mới trong công tác KTGS từ đầu nhiệm kỳ đến nay là các cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên đã có những chuyển biến tích cực cả trong nhận thức và hành động. UBKT các cấp đã tham mưu cho cấp ủy cùng cấp cụ thể hóa việc thực hiện các văn bản quan trọng về công tác KTGS, thi hành kỷ luật Đảng mà Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư  mới ban hành từ đầu nhiệm kỳ 2015 - 2020.  Đồng thời đã chủ động tiến hành kiểm tra dấu hiệu vi phạm, kết hợp kiểm tra thường xuyên với kiểm tra vi phạm. Công tác KTGS  đã chú trọng  các lĩnh vực dễ xảy ra sai phạm, những vụ việc bức xúc, nổi cộm trong xã hội; chú trọng KTGS người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, tổ chức Nhà nước, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao và việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống... Tính chất, mức độ kiểm tra sâu sát hơn, quyết liệt hơn,  số lượng, chất lượng các cuộc KTGS đều được nâng lên... Qua kiểm tra đã kịp thời phát hiện các vi phạm, khuyết điểm để chấn chỉnh, xử lý, đánh giá đúng ưu điểm của tổ chức đảng, đảng viên để động viên, phát huy, qua đó góp phần củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng...

Tại huyện Yên Định, từ năm 2016 đến quý I - 2018, cấp ủy, UBKT các cấp đã tiến hành kiểm tra dấu hiệu vi phạm 6 tổ chức đảng, 18 cấp ủy viên các cấp, xử lý kỷ luật 112 đảng viên. Qua công tác KTGS, UBKT Huyện ủy và UBKT đảng ủy các đơn vị đã phát hiện có sự buông lỏng trong công tác lãnh đạo, để xảy ra những sai phạm trong công tác quản lý thu, chi tài chính, ngân sách, thực hiện chế độ, chính sách xã hội, quản lý đất đai tại các xã Yên Lạc, Yên Trung, Định Tiến,... trong đó có những trường hợp đến mức phải xử lý kỷ luật, đã thực hiện xử lý kỷ luật về Đảng và chính quyền theo quy định, trong đó kỷ luật khai trừ 1 trường hợp.

Đồng chí  Trần Đức Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Yên Định, cho biết: Đặc biệt,  từ năm 2017, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chủ động thành lập các đoàn kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội tại một số địa phương. Đến nay, đã kiểm tra tại 4 đơn vị và đã phát hiện những dấu hiệu vi phạm tại cơ sở, tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy xử lý. Qua đó đã  kịp thời uốn nắn việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, yêu cầu tuân thủ các quy trình, quy định của pháp luật; đồng thời giúp cho cơ sở rất nhiều trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, thực hiện nhiệm vụ, nhất là ở những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực.

Tại Đảng bộ huyện Hà Trung, từ sau đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020 đến nay, hoạt động của UBKT các cấp có nhiều đổi mới. Ngoài việc tham mưu, giúp cấp ủy kiện toàn tổ chức bộ máy, xây dựng chương trình KTGS và quy chế làm việc, UBKT  các cấp đã tập trung triển khai thực hiện  các nhiệm vụ theo quy định. Trong năm 2017 và quý I-2018, qua kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với 4 tổ chức đảng: Tại Đảng bộ xã Hà Vinh về vai trò lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện việc thu, quản lý và sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân; xem xét trách nhiệm của một số tổ chức thuộc Đảng bộ xã Hà Hải theo các kết luận của chủ tịch UBND huyện; kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức và cá nhân thuộc Đảng bộ xã Hà Ninh theo kết luận của chủ tịch UBND huyện; kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với Chi bộ Tam Quy 1 (xã Hà Tân) về xem xét, kỷ luật đảng viên vi phạm... UBKT Huyện ủy đã kết luận 4 tổ chức đảng có dấu hiệu vi phạm, phải thi hành kỷ luật 1 tổ chức bằng hình thức khiển trách là Đảng ủy xã Hà Hải, nhiệm kỳ 2010-2015.

Kết quả công tác KTGS trong cả nước cũng như tại tỉnh Thanh Hóa thời gian qua cho thấy quyết tâm chính trị cao của Đảng trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng; kiên quyết đấu tranh chống sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác KTGS vẫn còn một số tồn tại, hạn chế. Tại hội nghị sơ kết công tác KTGS  6 tháng đầu năm 2018, đồng chí Trần Quang Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy đã chỉ rõ:  Vẫn còn tình trạng “trên nóng, dưới lạnh”, vẫn  có những đơn vị trong 6 tháng chưa kiểm tra được đảng viên, tổ chức đảng nào; vẫn còn số ít cấp ủy, tổ chức đảng chưa quan tâm đúng mức công tác KTGS và thi hành kỷ luật Đảng... Đồng chí Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy  đề nghị  để thực hiện tốt nhiệm vụ KTGS trong thời gian tới,  UBKT cấp huyện cần tăng cường hơn nữa vai trò trong giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo về công tác cán bộ. Đồng thời phải triển khai toàn diện các nhiệm vụ, quy định Điều lệ Đảng; tham mưu thực hiện nhiệm vụ cấp ủy giao; tăng cường hướng dẫn tổ chức đảng cấp dưới trong quá trình thực hiện nhiệm vụ KTGS. UBKT các cấp phải xây dựng được uy tín với Đảng, với dân; chú trọng KTGS các lĩnh vực nhạy cảm, nổi cộm, bức xúc...

Mọi đảng viên phải tuân thủ Điều lệ Đảng, bình đẳng trước pháp luật, “Phải xử lý kỷ luật cán bộ là điều không ai mong muốn, là điều không khỏi đau xót”  - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã từng nhấn mạnh -  “Nhưng vì sự tiến bộ chung, vì để mong nhiều người không mắc sai phạm, chúng ta phải kỷ luật; kỷ luật một vài người để cứu muôn người”.

Việt Linh/Báo Thanh Hoá


 

Các tin khác:
  • Khắc phục bệnh thành tích trong đánh giá, phân lạo tổ chức cơ sở đảng và đảng viên (19/10/2018-9:52)
  • Phát huy trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp (19/10/2018-9:45)
  • Xóa “trắng đảng viên” và xóa “ghép chi bộ” ở thôn, tổ dân phố: kết quản và kinh nghiệm (18/10/2018-15:58)
  • “Dân vận khéo” trong giải quyết những vấn đề bức xúc ở cơ sở (18/10/2018-15:54)
  • Hai thế hệ - vững một niềm tin (18/10/2018-15:50)
  • Chuyển biến tích cực sau khắc phục hạn chế, yếu kém (18/10/2018-15:47)
  • Quan tâm phát triển đảng viên người dân tộc thiểu số (18/10/2018-15:44)
  • Đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu với nhân dân (07/10/2018-16:10)
  • Cán bộ then chốt không phải là người địa phương - những cách làm thực tiễn (03/10/2018-7:43)
  • Sắp xếp tổ chức bộ máy tinh giản biên chế (16/09/2018-9:17)