Thứ sáu, ngày 27/05/2022
Email: nguoilambaothanhhoa@gmail.com
Trang chủ Tin tức - Sự kiệnNhà báo đi và viếtGóc nhìn báo chíĐời sống xã hộiNghề báoVăn hóa - Thể thao
Phát huy trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp (19/10/2018-9:45)
    Tác phẩm dự thi: Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng năm 2018 - Giải Búa liềm vàng

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: “Nhân dân ta thường nói: Đảng viên đi trước, làng nước theo sau. Đó là lời khen chân thành đối với đảng viên và cán bộ chúng ta”. Nửa thế kỷ trôi qua, lời của Người vẫn còn nguyên tính thời sự, tính giáo dục sâu sắc, giúp mỗi cán bộ, đảng viên (CBĐV) dễ nhớ, dễ hiểu, dễ làm và nhận thức sâu sắc về vai trò tiên phong và gương mẫu.

Chủ tịch UBND xã Hoằng Lưu Nguyễn Văn Toàn gương mẫu, đi đầu trong việc hiến đất để mở
rộng tuyến đường trục chính của xã từ 6m lên 13m. Ảnh: Thanh Huê 

 

Nêu gương là yêu cầu tự thân của mỗi cán bộ, đảng viên

Trên cơ sở Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của CBĐV, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Quyết định số 1089-QĐ/TU về trách nhiệm nêu gương của CBĐV, trong đó quy định cụ thể 7 yêu cầu nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ của mỗi đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương. Cấp ủy các cấp đề cao việc nêu gương của CBĐV, coi đây là yêu cầu tự thân của mỗi CBĐV. Đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương đã gương mẫu xây dựng kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện và đăng ký cam kết thực hiện với chi ủy, chi bộ, với lãnh đạo, thủ trưởng cơ quan, đơn vị về những việc làm cụ thể, thiết thực trong từng năm gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao và gắn với việc sửa chữa, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Vốn là xã có xuất phát điểm thấp nhưng Hoằng Lưu (Hoằng Hóa) hôm nay đã khoác lên mình diện mạo mới, diện mạo của một xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Những con đường liên thôn, liên xóm, đường trục chính của xã được bê tông hóa, nhựa hóa sạch đẹp, những ngôi nhà cao tầng mọc lên san sát, đời sống của người dân ngày càng được cải thiện và nâng cao. Đạt được kết quả đó có sự đóng góp không nhỏ của Chủ tịch UBND xã Hoằng Lưu Nguyễn Văn Toàn.

“Tôi luôn tâm niệm rằng bản thân mình là một đảng viên phải luôn xác định, ngoài việc gương mẫu trong từng lời nói, phải gương mẫu trong việc làm, để góp phần vào sự phát triển của quê hương mình” - đó là lời tâm sự của ông Nguyễn Văn Toàn, khi nói về việc phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của CBĐV. Khi Nhà nước có chủ trương vận động nhân dân tham gia xây dựng NTM, với suy nghĩ “Đảng viên đi trước”, ông đã vận động gia đình hiến 120 m2 đất để làm đường trục chính của xã, bởi theo ông “Không có sự vận động nào tích cực hơn là hành động, việc làm thực tế của mình”. Việc làm của ông đã tạo hiệu ứng tốt trong cộng đồng dân cư. Khi thấy Chủ tịch UBND xã phá tường, hiến đất, từ chỗ còn băn khoăn, các hộ dân thôn Nghĩa Lập đã đồng thuận, tự nguyện tháo dỡ công trình cho xã làm đường. Kết quả, có hàng trăm hộ dân trên địa bàn xã Hoằng Lưu đã hiến đất, đóng góp công sức, tiền của... xây dựng địa phương ngày càng phát triển. Đến nay, 100% các tuyến đường trong thôn, xóm được mở rộng, bê tông hóa; đặc biệt, tuyến đường trục chính của xã, nhân dân đã hiến 2.500m2  đất và phá bỏ công trình trên đất, mở rộng tuyến đường từ 6 m lên 13 m, tạo thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội. Để phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng trong xây dựng NTM, ông Toàn với vai trò đứng đầu UBND xã đã tham mưu cho ban chấp hành đảng bộ xã ban hành nghị quyết chuyên đề về  xây dựng NTM; kiện toàn ban chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, thường xuyên bám sát cơ sở, lắng nghe những ý kiến, nguyện vọng của người dân, phát huy tinh thần, vai trò gương mẫu đi đầu trong thực hiện, vận động nhân dân đóng góp nguồn lực, ngày công để  xây dựng NTM. Nhờ vậy, đã tạo được sự đồng thuận trong toàn thể CBĐV và nhân dân chung sức, đồng  lòng xây dựng NTM, đưa xã Hoằng Lưu về đích NTM trước 2 năm so với kế hoạch đề ra.

Hơn 10 năm công tác ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Tiến sĩ, bác sĩ Lê Văn Cường, Trưởng khoa Quốc tế luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy, quan tâm chăm sóc người bệnh như chăm lo cho những người thân trong gia đình. Ở bác sĩ Cường, đồng nghiệp và bệnh nhân không chỉ thấy một bác sĩ giỏi về chuyên môn, mà còn là một người gần gũi, nhiệt tình, ân cần, hết lòng quan tâm đến bệnh nhân và giúp đỡ đồng nghiệp. Làm việc trong môi trường nhiều áp lực, bác sĩ hết sức chú ý việc rèn luyện y đức; gương mẫu, đi đầu trong việc nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ bệnh nhân để xứng đáng là người thầy thuốc “lương y như từ mẫu”, góp phần vào sự thành công trong công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân. Thường xuyên nghiên cứu và tự học để nâng cao trình độ; luôn tạo điều kiện giúp đỡ nhân viên trong khoa, nhất là các y, bác sĩ trẻ mới ra trường trong việc nâng cao trình độ chuyên môn, cũng như rèn luyện y đức. Là bí thư chi bộ, trưởng khoa, anh là trung tâm lãnh đạo, tập hợp  40 cán bộ, y bác sĩ trong khoa đoàn kết, trở thành một tập thể vững mạnh, hoàn thành tốt và vượt các chỉ tiêu, kế hoạch được giao.

Tạo chuyển biến tích cực

Đồng chí Lê Huy Kỳ, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Quảng Xương cho biết: Trong những năm qua, Đảng bộ huyện Quảng Xương luôn coi trọng việc phát huy vai trò nêu gương của CBĐV, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), huyện Quảng Xương đã cụ thể hóa nội dung chỉ thị, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cấp, từng ngành, tập trung vào việc chăm lo phát triển kinh tế, cải thiện đời sống nhân dân, giải quyết những vấn đề bức xúc ở từng địa phương, đơn vị. Qua đó, tinh thần trách nhiệm, tác phong làm việc của CBĐV được nâng lên. Người đứng đầu các cấp đã trực tiếp tiếp xúc, đối thoại với nhân dân, giải quyết những vấn đề bức xúc ở cơ sở, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, lời nói đi đôi với việc làm, nói ít làm nhiều, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Trách nhiệm nêu gương, ý thức tự giác, trách nhiệm đối với công việc được giao, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân của CBĐV đã có những thay đổi tích cực. CBĐV đã gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, trong tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, nhất là những thiếu sót, khuyết điểm được chỉ ra sau mỗi lần kiểm điểm, nhiều đồng chí đã khắc phục, sửa chữa những tồn tại, hạn chế mà nhân dân và các tổ chức góp ý, góp phần vào việc chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận CBĐV. Đặc biệt, trong chương trình xây dựng NTM, nhiều đồng chí cán bộ chủ chốt cơ sở đã tự nguyện hiến đất, góp công, góp của để mở rộng đường giao thông nông thôn, xây dựng các công trình phúc lợi phục vụ xã hội... Nhờ đó, chương trình xây dựng NTM trên địa bàn huyện đã đạt được những kết quả tích cực, đến thời điểm này, 29/29 xã đã đạt chuẩn NTM. Đạt được kết quả trên là do CBĐV luôn thể hiện rõ được tinh thần trách nhiệm nêu gương, đặc biệt là đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở đã dám nghĩ, dám làm, năng động, sáng tạo, đổi mới trong tổ chức, thực hiện, từ đó, tạo sự tin tưởng, đồng thuận và hưởng ứng tích cực của nhân dân. Từ sự nêu gương, nói đi đôi với làm và bằng những việc làm cụ thể của CBĐV, được nhân dân trong huyện phấn khởi, tin tưởng và tích cực hưởng ứng chương trình xây dựng NTM.

Nhận thức sâu sắc về trách nhiệm nêu gương gắn với những việc làm cụ thể trong lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh của tỉnh, Ban Thường  vụ Tỉnh ủy đã chọn những vấn đề trọng tâm để tập trung  lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện, như: Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Khu C Dự án Liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn; dự án nhà ở hỗn hợp và khu du lịch sinh thái, vui chơi giải trí cao cấp Cồn Nổi Sầm Sơn; dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 1A, Quốc lộ 47; đẩy mạnh việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh trên địa bàn tỉnh; đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo nhanh và bền vững ở các huyện miền núi đến năm 2020... UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành, thủ trưởng các đơn vị và UBND các cấp thực hiện tốt công tác quản lý, điều hành, đổi mới tác phong, lề lối làm việc, đề cao tinh thần trách nhiệm, thái độ ứng xử của cán bộ, công chức, đặc biệt là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị theo tinh thần Chỉ thị 1973/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đối với các cấp ủy đảng, cơ quan, ban, ngành, MTTQ, đoàn thể các cấp trong hệ thống chính trị, đã căn cứ vào điều kiện và tình hình cụ thể đề ra những quy định thiết thực. Nhiều cấp ủy đảng đã ban hành chỉ thị, nghị quyết yêu cầu nâng cao tinh thần trách nhiệm, chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc, trước hết với lãnh đạo chủ chốt, gắn với việc khắc phục những hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Quy định số 47-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm; hướng dẫn thực hiện trong ngành, địa phương; phân công cấp ủy viên về dự sinh hoạt chi bộ hàng tháng, quý tại cơ sở. Một số cơ quan, sở, ban, ngành quy định cụ thể về trách nhiệm của CBĐV gương mẫu trong sinh hoạt Đảng, trong thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí; có nơi còn quy định trong quy chế làm việc...

Nhìn chung, đa số CBĐV đều thấm nhuần các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức, lối sống trong sáng; trong công tác đã thể hiện tính tiền phong, gương mẫu, ý thức tự tu dưỡng, tự sửa chữa, tự học tập, tự rèn luyện ngày càng được nâng cao. Việc thực hiện trách nhiệm nêu gương đã tác động tích cực và tạo chuyển biến rõ nét đến việc rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, tư cách và thái độ ứng xử với nhân dân trong thực thi nhiệm vụ. Những tấm gương, những việc làm hàng ngày của CBĐV nói chung và cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp nói riêng, nhất là người đứng đầu đã thể hiện sự trăn trở vì tập thể, như: Đổi mới và chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc khoa học, có kỷ cương, kỷ luật, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, xây dựng nếp sống văn hóa, môi trường văn hóa, thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính ở cơ quan, đơn vị... Nhiều CBĐV tiêu biểu trong đấu tranh với những biểu hiện tiêu cực, gương mẫu hiến đất mở đường, dồn điền, đổi thửa, xây dựng NTM ở các huyện: Yên Định, Đông Sơn, Nông Cống, Quảng Xương, Như Thanh, Ngọc Lặc, TP Thanh Hóa... góp phần củng cố niềm tin cho CBĐV và nhân dân.

Nửa thế kỷ trôi qua, lời dạy của Người cho thấy rằng sự nêu gương là cực kỳ quan trọng đối với mỗi người đảng viên. Sự nêu gương trước hết phải làm được trong Đảng, rồi mới thuyết phục được quần chúng nhân dân. Trong hàng ngũ của Đảng, trước tiên từng người đảng viên phải tu dưỡng và tiên phong nêu gương, để trở thành những tấm gương người tốt, việc tốt, rồi sau đó mới lan tỏa, đẩy mạnh cái tốt ra ngoài xã hội. Làm được điều đó, các tổ chức đảng phải thường xuyên bồi dưỡng phẩm chất, năng lực để CBĐV không ngừng tu dưỡng, học tập, thực sự gương mẫu trong công việc, trong đạo đức, lối sống, trong tác phong hàng ngày, trong suy nghĩ và hành động. Dù ở hoàn cảnh thuận lợi hay khó khăn, CBĐV cũng phải là người dám ở nơi “đầu sóng, ngọn gió”, chia ngọt sẻ bùi với quần chúng nhân dân. Có làm được như vậy, thì người đảng viên mới xứng đáng với lời nhắc nhở của Bác Hồ và niềm tin của nhân dân về tấm gương “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”.

Thanh Huê/Báo Thanh Hoá


 

Các tin khác:
  • Xóa “trắng đảng viên” và xóa “ghép chi bộ” ở thôn, tổ dân phố: kết quản và kinh nghiệm (18/10/2018-15:58)
  • “Dân vận khéo” trong giải quyết những vấn đề bức xúc ở cơ sở (18/10/2018-15:54)
  • Hai thế hệ - vững một niềm tin (18/10/2018-15:50)
  • Chuyển biến tích cực sau khắc phục hạn chế, yếu kém (18/10/2018-15:47)
  • Quan tâm phát triển đảng viên người dân tộc thiểu số (18/10/2018-15:44)
  • Đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu với nhân dân (07/10/2018-16:10)
  • Cán bộ then chốt không phải là người địa phương - những cách làm thực tiễn (03/10/2018-7:43)
  • Sắp xếp tổ chức bộ máy tinh giản biên chế (16/09/2018-9:17)
  • Phát triển Đảng viên là học sinh, sinh viên còn đó những khó khăn (16/09/2018-8:57)
  • Phát triển tổ chức Đảng trong doanh nghiệp (16/09/2018-8:45)